Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyEvanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice
Adresa školyŠkultétyho 10, 040 01 Košice
Telefón+421 55 68 156 11
E-mailskola@gjak.sk
WWW stránkaegjak.edupage.org
ZriaďovateľDištriktuálne presbyterstvo VD ECAV na Slovensku, Hlavná 137, 08001 Prešov

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefóne-mail
RiaditeľIng. Krištan Jozef055 681 56 10riaditel@egjak.com
Zástupca riaditeľa školyRNDr. Kocurová Valéria055 681 56 12Valeria.Kocurova@egjak.com
Zástupca riaditeľa školyMgr. Mrázová Sandra055 681 56 12Sandra.Mrazova@egjak.com
Duchovný správcaMgr. František Korečko / Mgr. Stanislav Kocka055 681 56 15Frantisek.Korecko@egjak.com
Vedúca ek. oddelenia - hospodárkaMgr. Roháčková Iveta055 681 56 13Iveta.Rohackova@egjak.com
Vedúca školskej jedálne Kavečanská Lucia055 681 56 28jedalen@egjak.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaMgr. Ilavský Martin
pedagogickí zamestnanciMgr. Kocková Milana
ostatní zamestnanciMgr.Hegedüšová Katarína
zástupcovia rodičovIng. Vecan Ján
 PhDr. Berecký Radoslav
 Mgr. Ondrej Kolárovský
zástupca zriaďovateľaMUDr. Lukáč Imrich, CSc.
 ThDr. PaedDr. Hruška Ján, PhD.
 PaedDr. Havrila Dušan,PhD.
 Mgr. Linkesch Samuel
zástupca žiakovEva Hamašová

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
PK evanjelického náboženstvaMgr. František Korečko / Mgr. Stanislav KockaEVN, NAB 
PK slovenského jazyka a literatúryMgr. Danica FüzesiováSJL 
PK anglického jazykaMgr. Sandra MrázováANJ, KAJ,  
PK cudzích jazykovMgr. Ivana Takáčová. M.A., Phd.FRJ, NEJ, RUJ, KFJ, KNJ, KRJ 
PK spoločenskovedných predmetovPaedDr. Iveta PrezbrucháDEJ, GEO, OBN, SED, SEG, SPS 
PK matematiky a informatikyMgr. Zuzana OravcováMAT, INF, SEM, 
PK prírodovedných predmetovMgr. Hedviga TurčekováCHEM, BIO, FYZ, SEB, SECH,SEF 
PK výchovných predmetovMgr. Emil SovaHUV, VYV, VYU,TŠV 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 573

Päťročná forma štúdia: 338

Osemročná forma štúdia: 235

Počet tried: 19

Päťročná forma štúdia: 11 tried

Osemročná forma štúdia: 8 tried


TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I. A321
I. B31 
príma31 
II. A31 
II. B311
sekunda27 
III. A34 
III. B31 
tercia33 
IV. A32 
IV. B31 
kvarta33 
kvinta292
V. A271
V. B29 
V. C29 
sexta28 
septima301
oktáva241

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 5.roč
prihlásení51142
zúčastnení50139
úspešní45116
prijatí2562
zapísaní2562

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOBIOcBIOaBIOsBALCVBCVFCVGCVCDEJDEJaDEJsEKEESV
I. A1,77              
I. B1,81              
príma1,391,26        1,29    
II. A1,581,77        1,45    
II. B21,42        1,55    
sekunda1,191,41        1,15    
III. A1,731,79        1,12    
III. B1,671,37        1,5    
tercia1,451,12        1,3    
IV. A1,942   1,411,791,14 1,461,38  1,71 
IV. B1,481,29   1,11,071 1,151,1  1,5 
kvarta1,71,33        1,12    
kvinta1,591,28        1,79    
V. A1,63  1,571,71      2,751,6  
V. B1,52  1,11,55      1,431  
V. C1,86  1,451,36      22  
sexta1,681,23        1,18    
septima1,771,6   1,11,211,25 1,171,2  1,56 
oktáva1,25  1,441,56      1,61,67  

TriedaETVEVNEVNFRJFYGFYZFYZvGEOGEOaGEOsHUVCHEMCHEvINFINFv
I. A   1,46         1,29 
I. B   1,5         1,29 
príma   1,29 1,42 1,26  11,71   
II. A 1,03   1,84 1,65   2 1,19 
II. B 1,1 1,44 2,03 1,48   2 1,19 
sekunda     1,11 1,15  11,48 1 
III. A 1,09 1,38 2,24 1,5   2,12   
III. B 1,07 1,58 2,03 1,29   1,7   
tercia   1,38 1,55 1,09   1,3 1,18 
IV. A 1,06  1,52,56 1,44   2,34   
IV. B 1 1,51,331,55 1,13   1,61   
kvarta 1 1,43 1,3 1,21   1,09 1,03 
kvinta 1   1,55 1,59   1,76 1,14 
V. A 1,15    1,25 1,52  1,29 1,29
V. B 1,03 1,14  1 11  1,33 1,17
V. C 1    1,13 11  1,89 1,1
sexta 1 1,5 1,36 1,25   1,35 1 
septima 1 1,7511,63 1,03   1,23   
oktáva 1,08    1,14  2  1,75 2,5

TriedaIPMIRAKKajKAJKNJKRJKFJLISMATMATaMATsNAVNABNADNOS
I. A        1,55   1  
I. B        1,87   1  
príma        1,55   1  
II. A 1,19      2      
II. B 1,23      1,71      
sekunda        1,37   1  
III. A 1,3      2,18      
III. B 1,3      1,97      
tercia        1,3   1  
IV. A    1,5   2,19      
IV. B      1,5 1,61      
kvarta        1,79      
kvinta 1,31      1,66      
V. A   1,561,67    21,83    
V. B   1  1,13  21,8    
V. C   1     2,32,09    
sexta 1,09      1,68      
septima    1,2 1,33 1,53      
oktáva   1,22    2,572,38    

TriedaNEJOBNPSTRUJSEBSEDSEDaSEDsSENSEFSEGSECHSEISEMSNB
I. A1,78              
I. B   1,27           
príma1,291,23             
II. A2,03              
II. B   1,8           
sekunda1,271,15 1,23           
III. A2,941,61             
III. B 1,58 1,94           
tercia1,941,09             
IV. A2,161,88   2,17      1,142 
IV. B 1,19 2,06 1,22      11 
kvarta21,21             
kvinta2,06  1,83           
V. A2,37              
V. B               
V. C2,17  1           
sexta1,361,43 2,4           
septima1,471,33 2,29 1,5      11,19 
oktáva1,5  1,08           

TriedaSUMKSSJLSJLSPSSprTECHTSVTEVTRHUMKVYUVYVZS
I. A  1,81 1,06 1,1  1   
I. B  1,68 1,03 1  1   
príma  1,77 1 1,03    1 
II. A  1,9 1 1  1   
II. B  2,26 1,06 1  1   
sekunda  1,44 1 1    1 
III. A  1,88 1,03 1      
III. B  2,1 1 1,14      
tercia  1,61 1 1      
IV. A  2,191,751,03 1,07      
IV. B  1,191,141 1      
kvarta  1,79 1 1      
kvinta  1,79 1 1,07  1   
V. A1,131,85 21 1      
V. B11,55 11 1      
V. C11,66 1,441 1      
sexta  1,69 1 1  1   
septima  1,471,091 1,04      
oktáva12,52,291,671,04 1      

Prospech žiakov

Prospech žiakov:

Z 573 žiakov školy:

Prospeli s vyznamenaním: 347....... 60%

Prospeli veľmi dobre: 138.....24%

Prospeli: 87......15%

Neprospeli: 0

Neklasifikovaní: 1
TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I. A32226401010
I. B31236200100
príma31238000000
II. A31179500000
II. B31158800010
sekunda27225000000
III. A341491100100
III. B311310800000
tercia33264300000
IV. A321341500100
IV. B31226300000
kvarta33239100000
kvinta291711100000
V. A27126900000
V. B29244100000
V. C29179300000
sexta28146701000
septima301910100000
oktáva24118500100

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I. A32193062,26191461,74160,52
I. B31209867,68209167,4570,23
príma31184259,42184259,4200,00
II. A313337107,653337107,6500,00
II. B314105132,424090131,94150,48
sekunda27259996,26259996,2600,00
III. A343894118,003860116,97341,03
III. B313973136,183973136,1800,00
tercia33293789,00293789,0000,00
IV. A324997158,574972157,78250,79
IV. B314260137,424255137,2650,16
kvarta33254377,06254377,0600,00
kvinta29289899,93288099,31180,62
V. A272803103,812787103,22160,59
V. B293788130,623785130,5230,10
V. C293393117,003389116,8640,14
sexta28130358,14130358,1400,00
septima304277142,574269142,3080,27
oktáva243164131,833147131,13170,71

Výsledky externých meraní

V tomto školskom roku sme sa zúčastnili celoštátneho testovania: Testovanie - 9 z predmetov matematika a slovenský jazyk. Testovanie prebehlo 3. apríla 2019. Z predmetu matematika naša škola dosiahla 81,7% a zo slovenského jazyka a literatúry 81,4% .

Výsledky externej časti maturitnej skúšky sú uvedené v tabuľke.
EČ MSPercentuálna úspešnosť školyCeloštátny priemer v %Percentil školy
SJL66,350,793,4
ANJ - C167,462,372,5
MAT50,351,636,8

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykC1107(33/74)67,51%10581,57%105752651 1,36107
Biológia 36(6/30)    2772  1,3136
Dejepis 24(5/19)    1563  1,5024
Francúzsky jazykB15(2/3)    41   1,205
Francúzsky jazykB211(0/11)    11    1,0011
Fyzika 3(1/2)    3    1,003
Geografia 10(2/8)    811  1,3010
Chémia 32(4/28)    257   1,2232
Informatika 20(15/5)    992  1,6520
Matematika 37(21/16)50,99%37  22761 1,6136
Nemecký jazykB18(4/4)    62   1,258
Nemecký jazykB23(1/2)    12   1,673
Občianska náuka 22(7/15)    1552  1,4122
Ruský jazykB21(0/1)    1    1,001
Slovenský jazyk a literatúra 107(33/74)66,34%10780,27%107752192 1,42107
Umenie a kultúra 16(4/12)    15 1  1,1316

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I. A7902 J gymnáziumbilingválne štúdium
I. B7902 J gymnáziumbilingválne štúdium
príma7902 J gymnáziumbilingválne štúdium
II. A7902 J gymnáziumbilingválne štúdium
II. B7902 J gymnáziumbilingválne štúdium
sekunda7902 J gymnáziumbilingválne štúdium
III. A7902 J gymnáziumbilingválne štúdium
III. B7902 J gymnáziumbilingválne štúdium
tercia7902 J gymnáziumbilingválne štúdium
IV. A7902 J gymnáziumbilingválne štúdium
IV. B7902 J gymnáziumbilingválne štúdium
kvarta7902 J gymnáziumbilingválne štúdium
kvinta7902 J gymnáziumbilingválne štúdium
V. A7902 J gymnáziumbilingválne štúdium
V. B7902 J gymnáziumbilingválne štúdium
V. C7902 J gymnáziumbilingválne štúdium
sexta7902 J gymnáziumbilingválne štúdium
septima7902 J gymnáziumbilingválne štúdium
oktáva7902 5 gymnáziumbilingválne štúdium

Rozširujúce hodiny

Rozširujúce hodiny boli v školskom učebnom pláne využité na navýšenie počtu hodín vyučovacích jazykov, (slovenský jazyk a anglický jazyk), bilingválne vyučovaných predmetov ( matematika, biológia, dejepis, geografia, evanjelické a.v. náboženstvo) a na ponuku voliteľných predmetov v rozsahu dva krát tri hodiny v predmaturitnom ročníku a štyri krát štyri hodiny v maturitnom ročníku.

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
Plný úväzok36143614
Znížený úväzok436,961,5
Na dohodu7 2,09 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov44347

Predmety vyučované nekvalifikovane

Predmety vyučované nekvalifikovane.

Ako nekvalifikovaných uvádzame amerických lektorov a vyučujúcich náboženstva v anglickom jazyku.

Predmety anglický jazyk a inštitúcie a reálie anglofónnych krajín vyučujú americkí lektori s bakalárskym vzdelaním. Angličtina je ich rodný jazyk.

Evanjelické a.v. náboženstvo v anglickom jazyku je vyučované odborne. Príčinou nekvalifikovanosti vyučujúcich je absencia štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka.
PredmetPočet hodín týždenne
Anglický jazyk63
Evanjelické a v. náboženstvo13

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Okrem foriem vzdelávania uvedených v tabuľke vyučujúci využili možnosť zúčastňovať sa na jednorazových podujatiach organizovaných metodickými centrami, vysokými školami a CPPPaP resp. inými vzdelávacími inštitúciami. Vyučujúci poverení špeciálnymi funkciami a koordináciami činností absolvovali doplňujúce vzdelania a kurzy prispievajúce k skvalitneniu ich činností a zvýšeniu odbornosti. Absolvované vzdelávacie podujatia sa realizujú na základe plánu ďalšieho vzdelávania učiteľov a zodpovedajú prieniku ponuky vzdelávacích inštitúcií, záujmu pedagógov a potrieb školy.

Okrem akreditovaných vzdelávaní ponúkaných a realizovaných na báze zákona o pedagogických zamestnancoch absolvovali naši učitelia aj vzdelávacie formy ponúkané nezávislými inštitúciami a online kurzy zamerané na Individuálny rozvoj učiteľa.

Najviac vyučujúcich absolvovalo aktualizačné vzdelávania.

Ďalší učitelia boli interne zaškolení do administrácie testov v systéme E-test, v súvislosti s udržateľnosťou projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách prostredníctvom elektronického testovania, do ktorého bola škola zapojená.

Všetci vyučujúci sú v rámci školského projektu biblických hodín vzdelávaní v duchovnej oblasti.

Duchovno vzdelávací charakter má aj koncoročná duchovno poznávacia cesta pre pedagógov.
Ďalšie vzdelávanieUkončenéPokračuje
aktualizačné13 
inovačné41
funkčné inovačné2 
prípravné atestačné9 
cudzie jazyky 3

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažeŠkolské koloOvodné/okresné koloKrajské koloCeloštátne koloMedzinárodné kolo
Atletika 7/87/51/1 
Basketbal 10   
Bedminton 115/2  
Beh starostu 4/2   
Biologická olympiáda19 4/221
Celomestská súťaž družstiev prvej pomoci mládeže  5/5  
Cezpoľný beh 7/23  
Dejepisná olympiáda 3/12/11 
Dobščinského Košice  1/1  
Expert Geniality Show   2 
Florbal 13   
Futsal 10/110  
Fyzikálna olympiáda 13  
Hlavolamy 3   
Hviezdoslavov Kubín248/76/31 
Chemická olympiáda30211/1  
Matematicá olympiáda1411   
Matematická súťaž MAMUT  5  
Matematický Náboj 8   
Medzinárodná matematická súťaž KLOKAN   48/1 
Národná súťaž HIV/AIDS prevencia   3/3 
Olympiáda v anglickom jazyku561/13/22/1 
Olympiáda v nemeckom jazyku286/1   
Olympiáda v ruskom jazyku23 3/11/1 
Olympiáda vo francúzskom jazyku19 2/1  
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry32 2/1  
Orientačný beh 13/616/56/1 
Pytagoriáda889/1   
SOČ161210/34 
Sťaž družstiev mladých zdravotníkov  5  
Šaliansky Maťko 4/1   
Športové hry evn. gymnázií   20/3 
Štúrov Zvolen 1/1   
Veľký futbal  13  
Volejbal 16/1   
Volejbal - pohár starostu 6/1   
Volejbal - veľkonočný 6/1   
Volejbal - vianočný 12/1   
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas   1/1 
Duchovná pieseň   2/2 
Geografická olympiáda 5   
Literárne Košice Jána Štiavnického 3   
Beniakove Chynoramy  2  
Medziriadky   3 
Keď si vymýšľam...   2 
Literárny Kežmarok   2 
iBobor 35/4   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

September

Zoznamovací kemp pre budúcich žiakov 1.ročníka

Zoznamovací kemp pre budúcich žiakov prímy

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 v kostole ECAV

Sústredenie Chorusu Comenianus na Makarskej v Chorvátsku

Účelové cvičenie

Turistický kurz pre žiakov Sx a II.ročníka

Exkurzia - Deň otvorených dverí Ústavu geológie Dionýza Štúra pre seminaristov SPS

Výmenný pobyt našich žiakov v Holandsku

Združenie rodičov

Študentská kresťanská konferencia v Zánke, Maďarsko

Vystúpenie Chorusu Comenianus na DOD Ústavného súdu

Projekt Genetika na kolesách

Exkurzia do Verejnej knižnice Jána Bocatia

Október

Zber papiera

Školenie Ceny vojvodu z Edinburghu na našej škole

Návštev a p. Alana Browna a p. Malindy Brown na našej škole

Projekt Pomáhame potravinami

Slávnostné otvorenie výstavy SNP 1944

Noc v škole

Exkurzia Mochovce, Čierny Balog

Skype konferencia v rámci projektu Euroscola - E-Kukan

Medzinárodný deň školských knižníc

Skype konferencia v rámci projektu Euroscola - M.Beňová

Návšteva predstaviteľov ELCA Global Mission v škole

Skype konferencia v rámci projektu Euroscola - p. I.Hricová

Slávnostné Služby Božie - Pamiatka reformácie

Seminár pre učiteľov BIO a CHE VD ECAV

Cambridgské prijímacie skúšky pre našich žiakov

November

Návšteva p. Leslie Johnson z ACSI

Návšteva lektora zo SRN na hodine nemeckého jazyka

Workshop - simulácia volieb do Európskeho parlamentu v rámci projektu Euroscola

Stužková slávnosť pre V.C a Oktávu

Návšteva partnerskej školy v holandskom Dordrechte v Košiciach

Exkurzia Vedecká čajovňa

Exkurzia Po stopách slovenských dejateľov

Skype konferencia v rámci projektu Euroscola - I.Štefanec

Exkurzia na Ústav experimentálnej fyziky SAV

Európsky deň rodičov:

Prezentácia Interstudy

Práca so psom

Ako sa vyhnúť depke

II.svetová vojna - Múzeum na kolesách

Planéta Zem

Hoaxy a dezinformácie

Zdravá výživa

Projekt Manažment

Protidrogový program

Život v Palstíne

Distribúcia elektriny

Internetová bezpečnosť

Prezentácia Strojníckej fakulty TUKE

Voľby

Finančná gramotnosť

Stužková slávnosť pre V.A a V.C

Imatrikulácia

Združenie rodičov

Exkurzia na Konferenciu o dobrovoľníctve - kvinta

Beseda žiakov so spisovateľom Marošom Hečkom

Deň otvorených dverí

Návšteva rakúskej lektorky C. Stubler

Vystúpenie Chorusu Comenianus na koncerte Svetlo porozumenia

December

Vystúpenie Chorusu Comenianus na benefičnom koncerte v kostole ECAV

Vianočný koncert Chorusu Comenianus

Exkurzia Rodošto pre seminaristov SED IV.ročník

Projekt Medzinárodné Vianoce

Vianočné Služby Božie a Večera Pánova

Január

Novoročné Služby Božie

Február

1.turnus Lyžiarského výchovno- vzdelávacieho kurzu pre I.B 1.skupiuna a kvinta

2.turnus Lyžiarského výchovno- vzdelávacieho kurzu pre I.A a I.B 1.skupina

Konferencia ACSI pre vedenia škôl v Budapešti

Exkurzia Štrasburg, EUROSCOLA 2019

Marec

3.turnus Lyžiarského výchovno- vzdelávacieho kurzu pre Terciu

Divadelné predstavenie v nemeckom jazyku

Písomné maturitné skúšky zo SJL, ANJ a MAT.

Exkurzia Steelpark pre Prímu a Sekundu a kvartu

Exkurzia Planetárium pre Prímu

Exkurzia Botanická záhrada pre Terciu

Exkurzia Opálové bane pre Kvartu

Exkurzia Solivar pre III.ročník

Program so psychológmi pre Terciu, IV.A a Septimu

Exkurzia Červenica pre I.ročník

Finančná gramotnosť pre IV.ročník

Exkurzia Slovenské technické múzeum pre III.ročník

Filmové predstavenie "schindlerov zoznam pre II.ročník, Kvintu a Sextu

Exkurzia Historické Košice pre Sekundu

Exkurzia STM pre III.ročník

Program "Mám vo svojej moci" pre IV.ročník a Septimu

Exkurzia CERN

Exkurzia Osvienčim

Valentínska kvapka krvi

Venčeková slávnosť pre Kvintu

Prijímacie skúšky do prvého ročníka a prímy

Divadelné predstavenie "Na skle maľované"

Exkurzia Štrasburg

Prezentácia tábora v anglickom jazyku SPEAKOUT

Apríl

Monitor z MAT a SJL pre triedu Kvarta

Duchovný program pre Prímu a Sekundu

VI. Školská konferencia ECAV v Poprade

Návšteva Komlóšskej evanjelickej mládeže z Maďarska, predstavenie "Hra tieňov"

Deň narcisov

Seniorátne kolo Biblickej olympiády

Prezentácia tábora v ANJ - Speakout

Inštalácia výstavy o kultúre karpatských Nemcov

Návšteva J.E. veľvyslanca SRN v SR a veľvyslanca Francúzska v SR , honorárneho konzula SRN v Košiciach , honorárneho konzula FR v Košiciach, vedenia partnerskej školy Detmold Gesamtschule v Nemecku,

Návšeteva RNDr. Ondreja Pössa, CSc., riaditeľa Múzea kultúry karpatských Nemcov na Slovensku, zástupcov Francúzskej aliancie a Karpatskonemeckého spolku na Slovensku. Po otvorení výstavy spoločne zasadili dub na školskom dvore.

Slávnostné Služby Božie a slávnostná akadémia v Dome umenia pri príležitosti 25.výročia založenia našej školy

Máj

Exkurzia Škótsko

Benefičný koncert v Košiciach - Krásnej, vystúpenie Chorusu Comenianus

Košický deň Európy - prezentácia školy na Hlavnej ulici

Zber papiera

Exkurzia "Po stopách karpatských Nemcov"

Projekt Holocaust

Mladý digitálny Európan

Divadelné predstavenie v ANJ "The Onlines"

Rozlúčka s maturantmi

Po stopách hrdinov SNP, pochod Obišovce - Košice a vystúpenie Chorusu Comenianus

Maturitné skúšky

KOŽAZ pre III.ročník a Septimu

Exkurzia Slovenské technické múzeum pre Prímu,Sekundu, Terciu

Finančná gramotnosť pre IV.ročník a Sextu

Filmové predstavenie Aladin pre Prímu, Sekundu a Terciu

Exkurzia Synagóga pre I.ročník a Kvintu

Exkurzia Terakotová armáda pre I.ročník a Kvintu

Exkurzia Botanická záhrada pre II.ročník

Jún

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

Informatívne ZR

Pobyt holandských žaikov z Jacobus Fruytier SG škole v Apeldoorne v Košiciach

Exkurzie Petrohrad, Paríž

Školské výlety

Duchovno - poznávací pobyt pre učiteľov Spišská Kapitula, Zakopané

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekt IT Akadémia-vzdelávanie pre 21. storočie

Tento projekt EU je realizovaný v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Škola bude prostredníctvom vybraných učiteľov využívať vo výučbe v projekte vytvorené inovatívne metodiky a podieľať sa na ich overovaní a poskytovaní spätnej väzby, zapojí žiakov a učiteľov do vzdelávania a testovania ECDL a ECO-c. V rámci implementácie projektu vytvára pre žiakov priestor pre zapojenie sa do popularizačných a mimoškolských aktivít, využíva kapacity projektu pre zapojenie učiteľov informatiky, matematiky, prírodných vied do kontinuálneho vzdelávania učiteľov, zapája učiteľov do popularizačných prednášok realizovaných špecialistami na jednotlivých partnerských univerzitách.

Modernizácia vzdelávania na stredných školách s využitím elektronického testovania.

V rámci udržateľnosti projektu realizovaného NUCEM v tomto školskom roku sme so žiakmi realizovali jesenné vstupné testovania z matematiky, slovenského jazyka a čitateľskej gramotnosti. Analýza výsledkov meraní poukazuje na nadštandardné vedomosti našich žiakov v porovnaní s ostatnými testovanými školami. Maturanti realizovali prípravné testy na MS zo SJL a MAT .

"Učím sa s radosťou, naučím s radosťou."

Tento projekt bol podaný a schválený v rámci výzvy Erasmus+ na rok 2019. V projekte participuje 10 zamestnancov školy, ktorí počas trvania projektu absolvujú štruktúrované vzdelávacie aktivity v zahraničí, ktorých cieľom je zlepšiť jazykové kompetencie účastníkov v anglickom jazyku, zefektívniť výuku bilingválnych predmetov, inovovať výuku anglického jazyka pomocou najnovších trendov a poznatkov a v neposlednom rade aj zlepšiť klímu na škole. Projekt bol spustený 1.8. 2019 a potrvá do 31.7.2020.

Projekt budovania živej viery

Noc v škole

Neustále hľadáme formy, ako študentom priblížiť prostredie školy, ktoré majú zadefinované ako miesto „učenia a povinností“, trochu iným, odľahčeným spôsobom. Darí sa nám to akciou „Noc v škole“, ktorú robíme pre „väčších“ aj „menších“ v dvoch rôznych termínoch, aby sme dokázali pripraviť primeraný program pre tieto rôzne vekové kategórie. Vytvára sa tu priestor na budovanie vzťahov medzi študentmi rôznych ročníkov v príjemnej atmosfére, kde je počas večera a noci priestor na šport, hry, zaujímavú tému a diskusie, posedenie pri spoločenských hrách a občerstvení a mnoho ďalšieho. Súčasťou programu je aj pozeranie zaujímavého filmu a dostatok voľného času na vzájomné rozhovory.

Efekt týchto akcií je viditeľný vo vytváraní nových priateľstiev študentov a učiteľov a zmeny postoja v pohľade na školu a povinnosti s tým spojené.

Pamiatka reformácie

Dejiny sú plné rôznych udalostí, ktoré menili chod dejín. Jednou z nich bola aj reformácia - 31.10.1517 - šíriaca sa na územie Slovenska. Túto „revolučnú“ udalosť, ktorá rozdelila všeobecnú cirkev si pripomíname aj na EGJAK. .Preto v rámci aktivít realizovaných na EGJAK pri tejto príležitostí sú slávnostné služby Božie, po ktorých pokračujeme výchovným koncertom. Na tieto služby Božie pozývame hostí, ktorí nielen svojou prítomnosťou, ale aj aktívnym vstupom prispievajú ku kvalite tohto podujatia, čím zvyšujú kredit a dôležitosť reformačných udalostí aj spomienkových bohoslužieb.

Modlitebné stretnutia

Modlitba ako dôležitý komunikačný kanál človeka s Bohom, patrí k dôležitej súčasti kresťanského života. Modlitebná činnosť sa okrem rôznych príležitosti ako sú bohoslužby, biblické hodiny, otváranie prijímacieho konania, maturít či iných významných udalosti, uskutočňuje aj v nepravidelných časových intervaloch na stretnutiach modlitebných skupiniek pred vyučovaním. Tento čas pre modlitbu a biblické zamyslenie, ktoré si pripravujú študenti, bol a je pre „modlitebníkov“ aj pre školu požehnaním.

Školské služby Božie

Spoločenstvo v chráme alebo aj v škole podľa harmonogramu má svoj nezastupiteľný význam pre duchovnú orientáciu školy. Tieto aktivity patria k pravidelným podujatiam v harmonograme aktivít počas školského roka. Niektoré sú liturgické - podľa liturgie ECAV, iné v sprievode študentov, ktorí vedú spev a čítajú biblické texty v anglickom jazyku a slovenskom jazyku prípadne sa zapájajú do modlitieb. V rámci možnosti slúžia aj hostia.

Prvácke kempy

Už niekoľko rokov sa nám na škole darí veľmi dôležitá vec. Ešte pred tým, ako nastúpia budúci prváci do školy, úplne nového a neznámeho prostredia, sme vytvorili priestor, kde sa môžu spoznať medzi sebou navzájom, majú možnosť spoznať viacerých študentov vyšších ročníkov a tiež niektorých učiteľov. Táto forma stretnutia pomáha úspešne odbúrať u prvákov stres a strach z nového prostredia a ľudí.

Na prváckych letných kempoch trávime spolu týždeň na chate, v prírode, kde máme veľmi veľa možností spoznávať sa navzájom, formou hier, súťaží, tvorivých dielní, športov, budovať vzťahy a spoznávať sa v rôznych situáciách. Tiež v spoločných posedeniach otvárame rôzne témy, ktorými mladí ľudia žijú a premýšľame o duchovných hodnotách, s ktorými sa mnohí študenti prvýkrát stretnú až v našom tábore. Sme radi, že máme takýto sústredený čas a že budúci prváci javia vo veľkej miere o túto formu vstupu do novej školy stále veľký záujem.

Víkendovky

"Víkendovky", kratšie víkendové výlety sú zamerané predovšetkým na prvé ročníky. Sú akýmsi pokračovaním letných zoznamovacích kempov. .

Ich cieľom už nie je len letmé zoznámenie, ale prehlbovanie vzťahov. Je to však jedinečná možnosť budovať nielen vzťahy, ale aj funkčné triedne kolektívy ešte na začiatku ich pätročného súžitia v neformálnom mimoškolskom prostredí.

Víkendovky sú plné aktivít, ktoré podnecujú diskusie a nútia zúčastnených pozerať na životné situácie z rôznych pohľadov a uvažovať nad vecami, nad ktorými by inak nerozmýšľali. Pomáhajú vytvárať hodnoty a to všetko prostredníctvom hier, scénok a ďalších, pre mládež atraktívnych aktivít.

KPM a ACSI

KPM- Konferencia pre pracovníkov s mládežou, je konferencia pre kresťanov, ktorí na rôznych "poliach", či už sú to mládeže, skupinky, alebo školy pracujú s mládežou a rovesníkmi. Každoročne sa koná v Žiline a organizátori pripravujú bohatý program, ktorý zahŕňa zamyslenia, témy, workshopy a semináre. Konferencia vytvára priestor na budovanie vzťahov v tíme, vytyčovanie si cieľov a vízií pre ďalšiu prácu v škole a je povzbudením pre všetkých zúčastnených.

ACSI- Association of Christian Schools International. Je to asociácia, ktorá združuje protestantské kresťanské školy. Každoročne koncom septembra organizuje v Budapešti konferenciu, ktorej sa zúčastňujú zástupcovia kresťanských škôl strednej Európy, medzi ktorými je aj naša škola. Program je viac zameraný na problémy, ktoré sú typické pre kresťanské školy, a s ktorými sa pracovníci na iných miestach nemusia stretnúť.

Naši žiaci majú možnosť spoznať žiakov iných škôl, rozprávať s nimi o veciach, s ktorými sa stretli, vymieňať si rady, zdieľať svoje postrehy a nápady z práce v škole. Konferencia je príležitosťou zdokonaliť sa v angličtine, lebo angličtina je univerzálnym jazykom konferencie a všetky prednášky, skupinky a stretnutia sú v anglickom jazyku, ale aj príležitosťou nadviazať družobné vzťahy a vybudovať celoročnú spoluprácu s inými školami.

Česko-slovenský projekt: Záložka do knihy spája česko- slovenské školy

Zapojenie sa do 9. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy, Téma tohtoročného projektu: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice, a nadviazanie kontaktu s gymnáziom v Tepliciach. Vybraní študenti našej školy svojím kamarátom z Čiech poslali 100 záložiek a nadviazali s nimi priateľské kontakty.

Medzinárodný deň školských knižníc

Prednášky a zaujímavosti zo sveta kníh, kvízy na podporu čitateľskej gramotnosti.

Charitatívne projekty a zdravý životný štýl

Európsky deň záchrany života - členovia Miestneho spolku ČK pripravili pre svojich spolužiakov kurz prvej pomoci.

Svetový deň zdravej výživy - v tento deň pripravili študenti pod gesciou koordinátora prevencie ochutnávku zdravých jedál a informovali svojich spolužiakov o potrebe zníženého príjmu tukov, najmä živočíšnych, ďalej cholesterolu, sacharidov a soli v strave.

Študentská kvapka krvi - mobilný odber na našej škole. Kampaň organizovaná Slovenským Červeným krížom. Odberu sa zúčastnilo 26 darcov našej školy.

Vedecké dielne v onkológii - projekt Nadácie Výskum rakoviny a Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV. Počas prednášok pre 4. a 5. ročník sa pracovníci ústavu usilovali o propagáciu výskumu medzi študentmi ako aj o ich motiváciu pre vysokoškolské štúdium prírodných vied a medicíny.

Projekt „Pomáhame potravinami“ - potravinová zbierka organizovaná SČK na pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi.

Valentínska kvapka krvi - mobilný odber na našej škole, odberu sa zúčastnilo 24 študentov.

Deň nezábudiek - celoslovenská zbierka, ktorú pripravuje a organizuje Liga za duševné zdravie. Naši študenti pomáhali so zbierkou, pričom vyzbieraná suma bola 190 eur.

Deň narcisov - verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine. Naši študenti vyzbierali finančné prostriedky v celkovej sume 563 eur

Projekt-výmenné pobyty študentov holandských a nemeckých kresťanských ACSI škôl a našej školy

V júni 2019 sa uskutočnila návšteva Holandskej družobnej školy z Apeldoornu v Košiciach. Skupina žiakov a dvoch pedagógov navštívila našu školu, Evanjelický a Reformovaný kostol, centrum mesta, Steelpark, Slovenské technické múzeum, planetárium a iné zaujímavosti východného Slovenska. Výmenný pobyt mal kultúrny, poznávací a duchovný charakter. Obe partnerské školy vyjadrili na úrovni vedenia ochotu a odhodlanie v tomto partnerstve pokračovať. V júni 2020 sa uskutoční návšteva našich žiakov a učiteľov v Apeldoorne.

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

V marci 2019 bola vykonaná inšpecia s cieľom: Kontrola realizácie externej časti a písomnej formy internej časti MS. a kontrola odpoveďových hárkov z externej časti maturitnej skúšky na gymnáziu. Z kontrolných zistení vyplýva, že v škole bol zabezpečený regulárny priebeh EČ MS, príprava a priebeh EČ a PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry boli realizové v súlade s pokynmi, bez rušivých momentov.

V máji 2017 bola vykonaná tematická inšpekcia: Realizácia ústnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu. Kontrola bola realizovaná v predmete anglický jazyk päťročného bilingválneho študijného odboru. Pripravenosť školy na ústnu formu internej časti maturitnej skúšky a priebeh a organizácia boli bez negatívnych zistení. Záver kontroly: Škola zabezpečila prípravu, priebeh a organizáciu ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka v súlade s platnými predpismi.

Vo februári 2016 bola na škole vykonaná tematická inšpekcia na tému: Kontrola pripravenosti gymnázia s dvoma vyučovacími jazykmi na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s inovovaným ŠVP. Jej výsledky sú uvedené v správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2015/2016.

V marci 2015 bola realizovaná tematická inšpekcia monitorujúca priebeh externej časti maturitnej skúšky z matematiky. Jej výsledky sú uvedené v správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2014/2015.

V apríli 2010 bola na škole vykonaná tematická inšpekcia zameraná na kontrolu realizácie prijímacieho konania na gymnázium s bilingválnym štúdiom. Jej výsledky sú uvedené v správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2009/2010.

Komplexná inšpekcia bola na škole vykonaná v marci 2006. Jej výsledky sú uvedené v správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2005/2006.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Škola bola 12. školský rok umiestnená v prenajatej školskej budove na Škultétyho ulici patriacej mestu Košice. Po presťahovaní školy v auguste 2007 začali nevyhnutné rekonštrukčné a zveľaďovacie práce, ktoré sústavne pokračujú. Uskutočnila sa úprava interiéru školy a výmena zle tesniacich okien za nové. Triedy boli vymaľované. Na okná boli inštalované horizontálne látkové žalúzie. Dvere na prízemí boli vymenené za plastové, zrekonštruovali sa schody a dlažba pri vstupoch do obidvoch budov školy. V triedach boli vymenené podlahy. Začalo sa s výmenou poškodených dverí do učební, prestavala sa vstupná hala, zväčšila sa vrátnica, vymenili vstupné dvere, boli kompletne rekonštruované ďalšie priestory školy využiteľné na realizáciu vyučovacieho procesu a voľnočasové aktivity žiakov. Bola inštalovaná posuvná vstupná brána na školský pozemok s diaľkovým ovládaním a kamerovým zabezpečením. Postavilo sa multifunkčné školské ihrisko a spojovací chodník medzi obidvomi školskými budovami. Boli rekonštruované chlapčenské a dievčenské toalety na obidvoch poschodiach v hlavnej budove.

Priestory školskej jedálne sa rozšírili o ďalšiu miestnosť kvôli zvýšenému počtu stravníkov. Všetky stoly a stoličky v školskej jedálni boli vymenené za nové.

Vo vybraných učebniach boli vymenené opotrebované tabule za nové. Zakúpili sa nové dosky na lavice do tried. Odborné učebne a kabinety boli vybavené novým nábytkom. Boli zakúpené notebooky pre učiteľov, takže okrem desktopov majú k dispozícii prenosné počítače. Vďaka finančnému grantu prebehla revitalizácia školskej kuchyne.

V škole sú nadštandardne vybavené odborné učebne fyziky, chémie, biológie, 2 učebne informatiky, učebne anglického, nemeckého ruského a francúzskeho jazyka, hudobnej výchovy, malá posilňovňa. Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a učebné plány. Dobudovali sa ďalšie odborné učebne, a to dejepisu, geografie, občianskej náuky a slovenského jazyka. Boli namontované posuvné dvere, ktoré umožňujú uzatvoriť časť haly na druhom poschodí a tým ju využiť na vyučovací proces alebo iné aktivity. V dopoludňajších hodinách na vyučovanie telesnej výchovy je k dispozícii telocvičňa. Na vyučovanie telesnej výchovy a voľnočasové športové aktivity žiakov je využívané aj rozľahlé multifunkčné ihrisko s atletickou dráhou. Učebne sú vybavené dátovými projektormi . V siedmich učebniach sú inštalované interaktívne tabule. Okrem odborných učební aj v kmeňových triedach sú televízory a videoprojektory resp. DVD - prehrávače, reproduktory a počítače. Materiálno - technické vybavenie umožňuje viesť vyučovací proces využitím informačno - komunikačných technológií.

Pre vyučujúcich sú vo všetkých kabinetoch k dispozícii počítače napojené na internet. V priestoroch školy je možné pripojiť sa na internet prostredníctvom WIFI zariadenia aj pomocou kábla. Bol modernizovaný server, pripojenie žiackych pracovísk a učiteľských počítačov na školský server a systematická prestavba vnútroškolskej komunikačnej siete.

Priestor haly na poschodí študenti využívajú ako študovňu, keďže je vybavený miestami na sedenie a štúdium. Využívame ho aj na besedy, kultúrne a spoločenské aktivity školy. Študenti majú k dispozícii aj dve knižnice, knižnicu s literatúrou v slovenskom jazyku a knižnicu s literatúrou v anglickom jazyku. Na relaxáciu a aktivity v rámci environmentálnej výchovy slúži v areáli školy sa nachádzajúci rozľahlý park s osadenými lavičkami. Škola disponuje širokou škálou moderných učebných pomôcok pre všetky predmety. Zbierky kabinetov sú priebežne dopĺňané na základe požiadaviek jednotlivých predmetových komisií a vyučujúcich či už knižnými titulmi alebo ďalšími učebnými pomôckami.

Stravovanie žiakov a zamestnancov školy je zabezpečené v školskej jedálni. Žiaci majú denne v dopoludňajších hodinách k dispozícii v priestoroch školy zriadený bufet.

Ďalšie rekonštrukcie boli realizované v školskej jedálni, a to výmena výdajňových okien stravy a výmena dlažby, bola vymenená plynová prípojka a preložený merač. V priestoroch školskej kuchyne boli realizované ďalšie rekonštrukčné práce a bol zakúpený plynový štvorhorák. Na vonkajšej stene spojovacej chodby medzi telocvičňou a školskou budovou boli realizované zatepľovacie práce.Na radiátoroch boli namontované ventily umožňujúce regulovať prísun tepla do tried.

V priestoroch zborovne bol realizovaný nový rozvod elektriny, bola vymenená podlaha a opotrebované pracovné stoly a stoličky učiteľov boli nahradené novými.

Do spoločných priestorov školských hál boli v rámci prenájmu nainštalované moderné kopírovacie zariadenia.

Park pred školskou budovou bol obnovený vybudovaním dlaždených chodníkov a osadením lavičiek. Bola realizovaná kompletná výmena elektrických rozvodov v hlavnej budove školy.

V obidvoch školských budovách boli inštalované čítacie zariadenia umožňujúce začať elektronickú evidenciu dochádzky žiakov a personálu.

V školskom roku 2015/16 bola zateplená hlavná školská budova. Z južnej strany boli osadené slnkolamy. Vydarený projekt novej fasády výrazne prispel ku skrášleniu vonkajšieho vzhľadu budovy.

Pozornosť je sústavne venovaná aj požiadavkám na skvalitnenie samotného vyučovacieho procesu. Prioritne boli riešené požiadavky predmetovej komisie prírodovedných predmetov. Do učebne biológie boli zakúpené dva nové mikroskopy a kamera na mikroskop. V učebni chémie boli nainštalované nové chemické výlevky s úložnými skrinkami a pracovnou doskou, nové vodovodné batérie a nástenný sušič chemického skla. Sklad chemikálií bol doplnený o spotrebované chemikálie, chemické sklo a ochranné pomôcky pre prácu v laboratóriu. Učebňa fyziky bola vybavená systémom Vernier so senzormi elektrického prúdu, napätia, sily, tlaku plynu, svetla, detektorom pohybu a zrýchlenia, detektorom magnetického poľa, senzorom pH, termočlánkom a fotobránou Vernier. Na uľahčenie implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti boli pre všetkých učiteľov zakúpené učebnice: Finančná gramotnosť pre stredné školy a pre žiakov 1. stupňa osemročného gymnázia učebnica Naučme sa hospodáriť- finančná gramotnosť pre základné školy. Uľahčenie vyučovania dejepisu v anglickom jazyku zabezpečí interná učebnica spracovaná Mgr. Ilavským.

V školskom roku 2016/17 sa realizovalo zateplenie vedľajšej školskej budovy. Jej nová fasáda harmonizuje s fasádou hlavnej školskej budovy a výrazne prispieva k estetizácii školského areálu.Materiálno-technické vybavenie bolo navýšené o 4 kusy počítačov do tried a kabinetov, 1 notebook a 3 kusy projektorov BENQ.

V školskom roku 2017/18 bola realizovaná oprava strechy na budove telocvične, výmena podlahy v posilňovni,

nové omietky a vymaľovanie žiackych šatní , výmena radiátorov v učebni biológie a v žiackych šatniach. Zakúpené boli nové stoly do učebne biológie a škrabka na zemiaky do školskej jedálne. Na čelné steny desiatich učební boli namontované nové reproduktory. Pribudli 2 desktopy, 4 notebooky, 5 projektorov a učebné pomôcky na predmety biológia a fyzika.

V školskom roku 2018/2019 bola prevádzaná bežná údržba školy a učebných pomôcok ako sú žalúzie, počítače, notebooky, projektory. Bola zakúpená kosačka na údržbu areálu školy, umývačka riadu pre potreby kuchyne, učebné pomôcky pre biológiu, fyziku a chémiu. Do kabinetu fyziky bol zakúpený nový nábytok.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

Finančné a hmotné zabezpečenie rok 2018

1. Dotácia zo štátneho rozpočtu normatívne prostriedky na žiaka

Príjmy - normatívne prostriedky na žiaka 1243820,00 €

- prostriedky na maturity 3522,00 €

- prenesené z roku 2017 16051,00 €

Spolu: 1263393,00 €

Výdavky - na mzdy a odmeny 800603,00 €

- odvody z miezd pre ZP a SP 292524,00 €

- energie a médiá 41814,00 €

- materiál (kanc. a čist. potreby, učebné pomôcky, údržbu...) 17313,00 €

- opravy a údržba budov, techniky a strojov... 36617,00 €

- služby ako odpad, prídel SF, náklady na SC, stravovanie podľa zákona,

poistenie, nájomné, odmeny dohody, náhrady PN ...) 67205,00 €

- prenesené do roku 2019 7317,00 €

Spolu 1263393,00 €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť- neboli

3. Finančné prostriedky nenormatívne

Príjmy - za vzdelávacie poukazy 15501,00 €

- za mimoriadne výsledky žiakov 1800,00 €

- nenormatívne nákup učebnice 4020,00 €

- nenormatívne na lyžiarsky kurz 16200,00 €

Spolu: 37521,00 €

Výdavky - odmeny za vedenie krúžkov 7781,00 €

- odvody z miezd pre ZP a SP 2740,00 €

- hmotné zabezpečenie krúžkovej činnosti, 4980,00 €

/doprava chorus, mikroskopy, reproduktory, bio. učebňa a iné drobné pomôcky/

- mim. výsledky žiakov, nákup dataprojektory 1800,00 €

- nákup učebnice 4020 ,00 €

- výdavky na lyžiarsky kurz 16200,00 €

Spolu: 37521,00 €

4. Finančné prostriedky poskytnuté právnickej osobe EGJAK, n.f. boli vo výške 11.424,22 €. Výdavky vo výške 12.248,37 € boli použité na zakúpenie na zakúpenie kníh na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry, tlač Preukazu študenta, čiastočnú úhradu nákladov spojenú s účasťou budúcich žiakov 1. ročníka

a Prímy na zoznamovacom výlete, účasť žiakov na kultúrnych podujatiach, domácich aj zahraničných exkurziách a iných vzdelávacích aktivitách. Pre dievčatá školského spevokolu Chorus Comenianus boli ušité dlhé čierne sukne. Finančné prostriedky neinvestičného fondu boli použité aj na úhradu nákladov spojených s návštevou žiakov a učiteľov z partnerskej školy z Dortrechtu v Holandsku a návštevu našich žiakov a učiteľov

partnerskej školy v Apeldorne v Holandsku.

5. Príspevok od žiakov, rodičov alebo inej osoby na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie.

Počiatočný stav k 1.1.2018 38375,61 €

Príjmy : - príspevok školné 75024,80 €

- príjem zo školskej jedálne 14717,88 €

- poplatok za PS 1476,00 €

- zo zisku z podnik. činnosti 717,35 €

Spolu: 130311,64 €

Výdavky : - úhrada za prenájom školy 7206,96 €

- poplatky banke a iné poplatky 264,34 €

- nákup materiálu zámky šatne a materiál pre lektorov 279,35

- psychotesty žiakov prijímačky 202,40 €

- poštovné PS 196,25 €

Spolu: 8149,30 €

Stav k 31.12.2018 122162,34 €

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

1. V duchovnej oblasti upevňovať postavenie a dobrú povesť školy, ktorej pôsobnosť je nad rámec kraja s jasným budovaním povedomia, že ide o školu kresťanskú, evanjelickú. Dbať na budovanie ekumenických vzťahov tak medzi učiteľmi ako aj žiakmi, viesť žiakov v súlade s kresťanskou vierou a etikou.

Tento cieľ bol plnený priebežne počas celého školského roka na pravidelných spoločných školských pobožnostiach, ranných stíšeniach pre žiakov v úvode vyučovania, biblických hodinách pre učiteľov, stretnutiach modlitebných skupiniek. Na jeho plnenie bola zameraná činnosť Klubu aktivít duchovného správcu, účasť žiakov na konferencii KPM zameranej na poznávanie a prenášanie kresťanstva do každodenného života prostredníctvom mládežníckych skupín, účasť na žiackej ACSI konferencii zameranej na budovanie vodcovstva v žiackych kolektívoch cirkevných škôl.

Plnenie tohto cieľa bolo realizované aj jednorazovými podujatiami, ako Deň otvorených dverí, Deň rodičov a školy, koncertné vystúpenia spevokolu Chorus Comenianus so sakrálnym repertoárom, prijímacie skúšky na škole, plenárne zasadnutie rodičovského združenia, otvorenie maturitných skúšok, odovzdávanie maturitných vysvedčení a pod., na ktorých škola jednoznačne demonštruje svoj kresťanský a ekumenický charakter.

Farári z ECAV a RKC vyučujú náboženstvo na škole sú ochotní pri všetkých svojich povinnostiach prihovoriť sa aj na pravidelných štvrtkových Službách Božích, biblických hodinách učiteľov a pri iných príležitostiach. Upevňuje sa prepojenie činnosti mládeže v rámci košického zboru ECAV a žiakov školy. Cirkevní aktivisti pôsobiaci v košických cirkevných zborov ECAV participujú na evanjelizačných podujatiach pre žiakov školy. Na usmerňovanie hodnotovej orientácie žiakov je zameraných viacero projektov, o ktorých sa zmieňujeme v časti Projekty. Evanjelický a. v. cirkevný zbor nám bezplatne prenajíma priestory vo svojich kostoloch, na fare či zborovom dome. Na škole pôsobí interný duchovný správca na plný úväzok, pod ktorého gesciou sú organizované tzv, víkendovky, Noci v škole a najmä úvodné prvácke a primánske letné kempy. V decembri došlo k zmene na pozícií duchovného správcu školy, kde administrátorom sa stal Mgr. Stanislav Kocka.

2. Vo výchovno-vzdelávacej oblasti viesť žiakov k uvedomelej disciplíne, cieľavedomým vedomostiam a praktickým zručnostiam, dosahovať kvalitné výchovno-vzdelávacie výsledky. Rozvíjať záujmovú a umeleckú prácu žiakov aj so zámerom reprezentácie školy.

O kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu svedčia kvantitatívne ukazovatele, ako sú priemerná známka školy, priemerná známka jednotlivých tried a jednotlivých predmetov, ako aj úspešnosť maturantov v externej časti maturitnej skúšky, v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky a úspešnosť v ústnej forme internej časti maturitnej skúšky, ako aj umiestnenie absolventov na vysokých školách.

Mimoriadne nás opäť potešilo umiestnenie v rebríčku škôl SR zostavenom v tomto školskom roku inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy INEKO na základe údajov za posledné štyri roky, a to dosahovaných výsledkov žiakov v externých meraniach (MS), ohodnotenie mimoriadnych výsledkov podľa metodiky MŠ, a ďalším uplatnením absolventov, kde sa naša škola pravidelne umiestňuje medzi desiatimi najlepšími školami v republike a v poslednom hodnotiacom období bola vyhodnotená ako ôsme najlepšie gymnázium v republike.

V snahe zvýšiť výkony žiakov pri prechode na vyššie sekundárne vzdelávanie sú vo štvrtom ročníku 8- ročného štúdia v profilových predmetoch matematika, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk realizované výstupné testy, výrazne ovplyvňujúce koncoročné hodnotenie žiakov v jednotlivých predmetoch. Predpokladom kvalitných výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov je práca jednotlivých učiteľov sústavne monitorovaná v rámci vnútroškolskej kontroly vedením školy a podporovaná činnosťou jednotlivých predmetových komisií, ale aj pracovitosť, výkonnosť a študijné predpoklady jednotlivých študentov zaraďovaných do prvého ročníka na základe výsledkov talentovej a prijímacej skúšky.

Záujmovú a umeleckú prácu mohli žiaci rozvíjať v 25 krúžkoch, v ktorých pracovalo probližne 500 žiakov, ktorí uplatnili vzdelávací poukaz a ďalší na základe záujmu. Dobré meno školy už dlhoročne upevňuje žiacky spevokol Chorus Comenianus, ktorý je ojedinelý svojho druhu v regióne, a o ktorého vystúpenia je zo strany verejnosti značný záujem. Jeho nezanedbateľným prínosom je reprezentácia školy na verejnosti prostredníctvom koncertov a vystúpení na vysokej úrovni.

Žiaci školy sú učiteľmi vedení k zmysluplnému tráveniu voľného času, všestrannému rozvoju na základe záujmov. Okrem krúžkovej činnosti sú pripravovaní na súťaže, olympiády a SOČ. Zapojenosť do značného počtu rôznych druhov súťaží, ktorých vyhlasovateľom bolo MŠ SR, ako aj ostatných súťaží bola vysoká. Najvyššie umiestnenia žiakov prezentuje tabuľka v časti i). Zoznam ďalších úspešných riešiteľov, športovcov a účastníkov, ktorí neskončili na prvých troch miestach rôznych súťaží, je veľmi rozsiahly.

3. V oblasti materiálno-technického zabezpečenia realizovať ďalšie rekonštrukčné stavebné úpravy na burove školy.

V súlade s požiadavkami jednotlivých predmetových komisií a na základe finančných možností školy a neinvestičného fondu EGJAK n. f. realizovať nákup ďalších učebných pomôcok.

Boli zakúpené učebné pomôcky pre biológiu, fyziku a chémiu, ďalej bola zakúpená kosačka na údržbu areálu školy, umývačka riadu pre potreby kuchyne. Do kabinetu fyziky bol zakúpený nový nábytok.

4. Podporovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov školy zamerané na zvýšenie ich odbornosti a kompetencií využiteľných vo výchovno-vzdelávacom procese. Upevňovať hodnotovú orientáciu pedagógov, pokračovaním v internom biblickom vzdelávaní.

Prehľad uvedený v bode h) dokumentuje aj plnenie tohto cieľa. Učitelia navštevujú rôzne vzdelávacie formy v súlade s plánom ďalšieho vzdelávania, ktorý je pripravovaný na začiatku školského roku. Je im umožnené zúčastňovať sa aj ďalších vzdelávacích podujatí na základe aktuálnej ponuky. Zaznamenávame nárast záujmu učiteľov o inovačnú a aktualizačnú formu kontinuálneho vzdelávania, vzrastá počet pedagogických zamestnancov absolvujúcich prípravné atestačné vzdelávanie s cieľom absolvovať 1. alebo 2. akreditačnú skúšku.

Pokračujeme v internom biblickom vzdelávaní najmä formou biblických hodín konaných raz mesačne, ale aj účasťou a organizovaním prednášok za účasti externých prednášateľov,

5. Realizovať školskú reformu v súlade so štátnym vzdelávacím programom, oboznamovať sa a uplatňovať vo všetkých oblastiach školského života legislatívne zmeny (zákony, vyhlášky, smernice usmernenia, pokyny). Inovovať vnútorné školské normy v súlade so štátnymi. Operatívne transformovať právne vedomie pedagógov, zamestnancov a žiakov školy v súlade s aktuálnymi legislatívnymi zmenami. Plniť úlohy vyplývajúce z aktuálneho stavu implementovania reformných zmien. Aktualizovať inovovaný školský vzdelávací program v zmysle Dodatkov MŠVVaŠ SR k štátnemu vzdelávaciemu programu.

Tento cieľ bol splnený. Na škole sa vyučovalo podľa troch učebných plánov. Vyučovanie podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu a k nemu prislúchajúceho učebného plánu UP2015 bolo realizované v prvom, druhom,treťom a štvrtom ročníku päťročnej formy štúdia. V príme, sekunde, tercii, kvinte, sexte a septime osemročného štúdia sa vyučovanie riadilo učebným plánom UP2016. V ostatných triedach sa pokračovalo v štúdiu podľa učebného plánu UP2012.

Náležitá pozornosť bola venovaná aj plneniu ďalších cieľov uvedených v tejto časti najmä v súvislosti s oboznamovaním pedagógov s aktuálnymi legislatívnymi zmenami súvisiacimi s ich činnosťou a ich uvádzaním do praxe.Umožnenie záujemcom o štúdium zúčastniť sa prijímacích skúšok na dvoch bilingválnych školách malo vplyv na nárast počtu uchádzačov konajúcich prijímačky v náhradnom termíne.

Nový zákon o ochrane osobných údajov (GDPR) nastolil ďalšiu sériu úloh a otázok, s ktorými sa v rámci jeho implementácie postupne vyrovnávame.

Úspešne napredujeme aj vo využívaní Edupage aSc Agendy pri vedení triednych kníh a inej pedagogickej dokumentácie.

Aktuálne právne predpisy, zákony, vyhlášky, usmernenia a vnútorné školské normy potrebné pre prácu učiteľa, ako aj základná pedagogická dokumentácia, ako je učebný plán, učebné osnovy, školský vzdelávací program, atd. majú pedagógovia k dispozícii v elektronickej podobe vo vnútornom informačnom systéme školy.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Silné stránky školy

dobré meno školy

kvalifikovanosť a odbornosť učiteľov, orientácia na pracovný výkon

ponuka cudzích jazykov a výborná jazyková príprava študentov

bilingválne slovensko-anglické štúdium

pôsobenie amerických lektorov na škole

možnosť získať štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka

príprava na úrovni C1 spoločného Európskeho referenčného rámca v anglickom jazyku

vyučovanie voliteľných predmetov

vysoký záujem o štúdium na škole, dobrá vedomostná a intelektuálna úroveň uchádzačov o štúdium

vysoké percento úspešnosti prijatia absolventov na štúdium na VŠ

výborné výchovno-vzdelávacie výsledky

výborné výstupy z celoštátnych externých meraní výsledkov vzdelávania

umožnenie žiakom absolvovať časť štúdia v zahraničí

organizovanie, zapojenosť a úspešnosť žiakov v súťažiach

široká ponuka záujmovej činnosti žiakov

úspešný žiacky spevácky zbor Chorus Comenianus

výborne vybavené odborné učebne

spolupráca s ELCA USA a Missourskou synodou a protestantskými cirkevnými zbormi

spolupráca s ACSI

kompetencie učiteľov vo využívaní IKT

kresťanský ekumenický charakter školy

spolupráca s Magistrátom mesta Košice, Centrom pedagogicko psychologického poradenstva

tradičné akcie organizované školou - Deň otvorených dverí, Európsky deň rodičov,

voľný prístup žiakov a učiteľov k internetu, vybavenie IKT, multimediálne učebne

projekty zamerané na všestranný rozvoj osobností žiakov a ich vyžitie

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Slabé stránky školy

prenajatá školská budova

nedostatok vnútorných priestorov na vybudovanie ďalších odborných učební

zborovňa s malou kapacitou, kabinetný systém umiestnenia učiteľov

nemožnosť využívať telocvičňu v popoludňajších hodinách

nedostatok učebníc pre bilingválne vzdelávanie

nedostatočné využitie potenciálu učiteľov pri písaní grantových projektov a nízka úspešnosť pri ich získavaní

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

5.A počet žiakov 27

- prijatí na VŠ 26 žiakov ( 96,3%),

- na Slovensku študujú 7 žiaci (27%), z toho v Košiciach 4 žiaci

- v zahraničí študuje 19 žiakov ( 73%), z toho 18 študenti v ČR a 1 v Rakúsku

- neštuduje 1 žiačka

5.B počet žiakov 29

- prijatí na VŠ 27 žiakov (93,1%),

- na Slovensku študujú 11 žiaci (40,7 %), z toho v Košiciach 7 žiaci

- v zahraničí študuje 16 žiakov (59,3%), z toho 12 v ČR, 2 vo V. Británii, 2 v Holandsku

- 1 žiačka absolvuje formu ďalšieho vzdelávania (v zahraničí)

- neštuduje 1 žiačka

5.C počet žiakov 29

- prijatí na VŠ 27 žiakov (93,1%),

- na Slovensku študujú 14 žiaci (51,9 %), z toho v Košiciach 10 žiaci

- v zahraničí študuje 13 žiakov (48,1 %), z toho 9 v ČR, 3 v Holandsku, 1 v Kórei

- 1 žiačka absolvuje formu ďalšieho vzdelávania (v zahraničí)

- neštuduje 1 žiak

Oktáva počet žiakov 24

- prijatí na VŠ 21 žiakov, (87,5%)

- na Slovensku študujú 11 žiaci (52,4 %), z toho v Košiciach 9 žiaci

- v zahraničí študuje 10 žiakov (47,6 %), z toho 7 v ČR, 2 v Holandsku, 1 vo Veľ. Brit.

- neštudujú 3 žiaci

Z celkového počtu 109 maturantov bolo na VŠ prijatých 101 žiakov, čo je 92,7 %.

V zahraničí študuje 58 žiakov, čo je 57, 4 %.

Najviac žiakov študuje v Českej republike - 46 žiakov, v Holandsku 7, vo Veľkej Británii 3 žiaci.

Zo slovenských VŠ 30 žiaci uprednostnili VŠ v Košiciach: UPJŠ Košice 18 žiakov, TUKE 12 žiakov.

( BA- 5 žiaci, BB 5 žiaci, PO 3 žiaci, )

Najväčší záujem je o zameranie VŠ na :

- spoločenské a humanitné vedy (30 z toho 10 právo a medzinárod. vzťahy),

- informatiku (19),

- medicínu (18),

- ekonómiu (14),

- prírodné vedy (10),

- techniku (10).

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

V organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu sú rešpektované platné legislatívne normy na psychohygienické podmienky. Dodržaný je čas začiatku a konca vyučovania, rešpektuje sa dĺžka prestávok a obedňajšia prestávka. Prekážkou pri optimalizácii rozvrhu hodín je veľký počet delených hodín a nedostatok učební na delenie. Dochádza k tomu v dôsledku veľkého počtu hodín cudzích jazykov, pri ktorých je trieda delená na skupiny a v dôsledku širokej ponuky voliteľných predmetov a rešpektovania výberu žiakov, kedy dochádza ku vytváraniu skupín žiakov z viacerých tried maturitných a predmaturitných ročníkov a nárastu obsadených pozícií v rozvrhu hodín.

Pri prestavbe a úprave spoločných priestorov, kmeňových a odborných učební sa usiluje o estetičnosť prostredia a výber farebných kombinácií v súlade s hygienickými normami. Žiaci sú vedení k zdravému životnému štýlu v rámci vyučovania jednotlivých predmetov, triednických hodín, mimovyučovacej činnosti. Pedagógovia školy sa venujú prevencii sociálno-patologických javov, environmentálnej výchove, vytváraniu správnych návykov a postojov. Tieto činnosti zastrešujú koordinátor prevencie, koordinátor environmentálnej výchovy, výchovný poradca a duchovný správca školy.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíVedúci
Fyzikálny krúžok10Mgr. Eva Lejková
Hravá matematika I.11Mgr. Beáta Pavlíková
Hravá matematika II. 11Mgr. Beáta Pavlíková
Chemický krúžok20RNDr. Gabriela Podracká
Chorusík20Mgr. Alena Csajková
Každodenná angličtina22Ing. Oľga Papcunová
Krúžok divadelného diváka30Mgr. Andrea Gumanová
Krúžok duchovných aktivít6Mgr. František Korečko
Krúžok Medzinárodnej ceny Vojvodu z Edinburghu11Mgr. Peter Horný
Krúžok prvej pomoci22Mgr. Hedviga Turčeková
Peer krúžok10Mgr. Ľudovít Rozner
Programovanie v Pythone4Mgr. Michal Sanislo
Športový krúžok20Mgr. Libuše Mičková
Turistický krúžok23Mgr. Michal Sanislo
Zábavná matematika5Mgr. Ľudovít Rozner
Zborový spev134Mgr. Alena Csajková
Futbalový krúžok 10Mgr. Emil Sova
Chapel band10Mgr. František Korečko
EGJAK band3Mgr. Christopher Jason Helton, PhD.
Komunikácia vo francúzskom jazyku11Mgr. Mária Birnsteinová
Komunikácia v nemeckom jazyku11Ing. Viera Piovarčiová
Kultúra stredného východu a základy arabského jazyka11David James Meza M.A.
Matematický krúžok11Mgr. Zuzana Oravcová
My Európania20Mgr. Jana Šrenkelová
Testovanie z ANJ30Mgr. Adriana Saboviková, PhD.

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca s rodičmi je realizovaná:

• Formou rodičovského združenia, ktoré zastrešuje Rada rodičovského združenia. Rodičovské združenie je zvolávané najmenej štyrikrát ročne. Úvodné rodičovské združenie je spojené s plenárnou schôdzou, ktorej sa zúčastňuje psychológ z CPPPaP s prednáškou zameranou na témy adaptácie novoprijatých žiakov na štúdium a iné situácie, ktoré rodičia žiakov môžu riešiť za spolupráce s kvalifikovanými pracovníkmi centra. Záverečné rodičovské združenie je spojené so žiackym programom, ktorým sa pred rodičmi prezentujú žiaci školy.

• Formou konzultácií, ktoré má vyhradené každý triedny učiteľ.

• Formou konzultácií, ktoré má vyhradené výchovný poradca a koordinátor pre prevenciu sociálno-patologických javov.

Spolupráca rodičov so školou je veľmi dobrá. Rodičia sa aktívne zapájajú do podujatí organizovaných školou a škole finančne pomáhajú. Značnou mierou sa podieľajú na estetizácii prostredia tried, finančnej podpore rôznych študentských aktivít, oceňovaní úspechov študentov školy, zabezpečovaní pobytu amerických lektorov.

Prostredníctvom Rady rodičov a triednych učiteľov dávajú podnety na zlepšenie chodu školy.

Zvlášť oceňujeme nezištnú pomoc zo strany rodičov-odborníkov, ktorí vďaka svojej odbornosti výrazne prispievajú ku garancii správnych postupov pri riešení pre školu neštandardných projektov, ako bolo v posledných dvoch školských rokoch napr. zateplenie a nová fasáda obidvoch školských budov.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Škola veľmi dobre spolupracuje s mestom Košice, košickým a prešovským pracoviskom Metodického centra, Centrom pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach, Centrom špeciálno- pedagogického poradenstva v Košiciach, vybranými univerzitami a fakultami napr. Fakultou elektrotechniky a informatiky Technickej univerzitou v Košiciach, Prírodoveckou fakultou UPJŠ, Francúzskou alianciou v Košiciach, cirkevnými zbormi protestantských cirkví v Košiciach (Evanjelická a.v. cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Apoštolská cirkev, Cirkev bratská, Bratská jednota baptistov), cirkevnými zbormi ECAV v rámci košického seniorátu, ELCA a Missourskou synodou v USA. Je členskou školou ACSI - Medzinárodnej asociácie kresťanských škôl so sídlom v Budapešti.

V posledných rokoch sme aktívne začali spolupracovať s košickým spolkom Červeného kríža.

Školský spevokol nás opakovane reprezentoval na Dni otvorených dverí Ústavného súdu.

Záver

Vypracovaal: RNDr. Iveta Vargová

V Košiciach, 2. októbra 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: