Slovensky  English  Deutsch  Francais

 Slobodné, avšak nie svojvoľné chce mať Pán dietky svoje, preto ich svojím poriadkom ohradil.

Jan Amos Komenský

 

Usmernenie pre žiakov, pedagogických zamestnancov školy a rodičov žiakov k dištančnej forme vzdelávania(19.október.2020)

Znenie rozhodnutia ministra (12.október.2020)

Manuál pre stredné školy - Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách a školských internátoch pre školský rok 2020/2021 (11.október.2020)

Pokyny pre žiakov a zákonných zástupcov - COVID-19 (16.september 2020)
>>>>> Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (pdf) <<<<<


>>>>> Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti(pdf) <<<<<


>>>>> Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred nástupom do zamestnania (pdf) <<<<<
EGJAK otvoril svoje brány pre žiakov v novom školskom roku 2020/2021Turistický kurz - september 2020Turistický kurz - september 2020Účelové cvičenie pre žiakov prímy- sexty osemročného gymnázia a I. - II.ročníka päťročného gymnázia


 

 


ODKAZY

Nájdete nás aj naAktivity:
EGJAK TelegraphČipová revalidácia Preukazu ISIC EURO26

Zber druhotných surovín na našej škole


Na stiahnutie
tlačivá


Z obedov sa možno odhlásiť aj elektronicky na adrese jedalen@egjak.com.   
© 2009-2015 gjak.sk
designed by -jk-