Slovensky  English  Deutsch  Francais

 



 

Naši žiaci

 

Trieda
Triedny učiteľ
fotografia


Príma
Mgr. Hedviga Turčeková

 

Sekunda
Mgr. Lenka Dzugasová

 

Tercia
Mgr. Elena Kolárová

 

Kvarta
Mgr. Marcela Vodičková

 

Kvinta
Mgr. Jana Poláková

 

Sexta
PaedDr. Karol Sovári Soós

 

Septima
Mgr. Martin Ilavský

 

Oktáva
PaedDr. Iveta Prezbruchá

 

I.A
Mgr. Beáta Pavlíková

 

I.B
Mgr. Emil Sova

 

I.C
Mgr. Peter Horný

 

II.A
Mgr. Andrea Gumanová

 

II.B
Mgr. Mária Birnsteinová

 

III.A
Mgr. Danica Füzesiová

 

III.B
Mgr. Alena Csajková

 

IV.A
Ing. Oľga Papcunová

 

IV.B
Mgr. Libuše Mičková

 

V.A
Mgr. Milana Kocková

 

V.B
RNDr. Gabriela Podracká

 

 

 


ODKAZY









Nájdete nás aj na







Aktivity:












EGJAK Telegraph



Čipová revalidácia Preukazu ISIC EURO26

Zber druhotných surovín na našej škole


Na stiahnutie
tlačivá


Z obedov sa možno odhlásiť aj elektronicky na adrese jedalen@egjak.com.



   
© 2009-2015 gjak.sk
designed by -jk-