Slovensky  English  Deutsch  Francais

  

Naši žiaci

 

Trieda
Triedny učiteľ
fotografia

Príma
Mgr. Elena Kolárová

 

Sekunda
Mgr. Jana Helfenová

 

Tercia
RNDr. Iveta Vargová

 

Kvarta
Mgr. Eva Lejková

 

Kvinta
Mgr. Sylvia Dancáková

 

Sexta
PaedDr. Iveta Prezbruchá

 

Septima
Mgr. Jana Pacanovská

 

Oktáva
PaedDr. Anna Mattová

 

I.A
Mgr. Danica Füzesiová

 

I.B
Mgr. Alena Csajková

 

II.A
Ing. Oľga Papcunová

 

II.B
Mgr. Libuše Mičková

 

III.A
Mgr. Milana Kocková

 

III.B
RNDr. Gabriela Podracká

 

IV.A
Mgr. Zuzana Oravcová

 

IV.B
Mgr. Emil Sova

 

V.A
Mgr. Andrea Gumanová

 

V.B
Mgr. Mária Birnsteinová

 

V.C
Mgr.Karol Sovári Soós

 

 

 


ODKAZY


AKTUÁLNE
   
© 2009-2015 gjak.sk
designed by -jk-