Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského


Slovensky  English  Deutsch  Francais

  

Naši žiaci

 

Trieda
Triedny učiteľ
fotografia

Príma
Mgr. Jana Helfenová

 

Sekunda
RNDr. Iveta Vargová

 

Tercia
Mgr. Eva Lejková

 

Kvarta
Mgr. Sylvia Dancáková

 

Kvinta
PaedDr. Iveta Prezbruchá

 

Sexta
Mgr. Jana Pacanovská

 

Septima
Mgr. Alena Skrepková

 

Oktáva
RNDr. Gabriela Podracká

 

I.A
Ing. Oľga Papcunová

 

I.B
Mgr. Libuše Mičková

 

II.A
Mgr. Milana Kocková

 

II.B
Mgr. Zuzana Jakabová

 

III.A
Mgr. Zuzana Oravcová

 

III.B
Mgr. Emil Sova

 

IV.A
Mgr. Andrea Gumanová

 

IV.B
Mgr. Mária Birnsteinová

 

IV.C
Mgr.Karol Sovári Soós

 

V.A
Mgr. Danica Füzesiová

 

V.B
Mgr. Elena Kolárová

 

V.C
Mgr. Alena Csajková

 

 

 


ODKAZY


AKTUÁLNE
   
© 2009-2015 gjak.sk
designed by -jk-