Slovensky  English  Deutsch  Francais

  

Úspechy našich žiakov v školskom roku 2015 / 2016

 

Úspechy našich študentov
Dátum Meno / trieda Názov súťaže Umiestnenie

31.5.2016

Takáčová Silvia / IV.B
Levická Lenka / IV.A
Trávničková Anna Mária / IV.A
Lukáč Marián / III.A
Molčáková Olívia / I.B

Súťaž družstiev prvej pomoci

1. miesto

20.5.2016

Kobyľanová Ivana / Ki

Celoštátne kolo Biblickej olympiády ECAV - 3. kat. (cirkevné školy)

2. miesto

20.5.2016

Tarčinská Soňa / I.A
Kotíková Barbora / II.B
Krišta Dárius / I.B

Celoštátne kolo Biblickej olympiády ECAV - 4. kat. (cirkevné školy)

3. miesto
4. miesto
7.miesto

13.5.2016

Straka Miroslav / III.C

Celoštátne kolo Duchovnej piesne 2016 - 4. kat.

bronzové pásmo

5.5.2016

Katonová Diana / T
Andraščíková Aneta / T
Moščovičová Ivana / T
Olexová Alica / T
Bajusová Emma / T

Súťaž mladých zdravotníkov

2. miesto

šk. rok 2015/2016

Kliment Martin / Sekunda

PIKOFYZ - kat. sekunda

3. miesto

26.-27.4.2016

Čuha Radoslav / IV.B

Celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku - kat. 2B

6. miesto

26.-27.4.2016

Matiková Sofia / III.B

Celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku - kat. 2A

7. miesto

14.-17.4.2016

Grega Ivan / IV.B
Selmeci Tomáš/ IV.B

Celoštátne kolo SOČ - kat. Problematika voľného času

1. miesto

14.-17.4.2016

Grega Ivan / IV.B

Celoštátne kolo Fyzikálnej olympiády - kat. A

7. miesto

14.-15.4.2016

Hrenykóová Klára / Sx

Celoštátne kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry - kat. B

2. miesto

14.4.2016

Kotíková Barbora / T
Tarčinská Soňa / I.A
Krišta Dárius / I.B

Krajské kolo Biblickej olympiády - kat. IV

1. miesto
2.miesto
3.miesto

14.4.2016

Kobyľanová Ivana / T
Mazáková Darina / T
Fedoriaková Noemi / T

Krajské kolo Biblickej olympiády - kat. III

1. miesto
2.miesto
3.miesto

8.4.2016

Astalošová Elena / III.B

Krajské kolo SOČ - kat. Životné prostredie, geografia, geológia

3. miesto

8.4.2016

Grega Ivan / IV.B
Selmeci Tomáš/ IV.B

Krajské kolo SOČ - kat. Problematika voľného času

1. miesto

5.4.2016

Žiga Kristián / P

Obvodné kolo Matematickej olympiády - kat. Z6

4.-5. miesto

5.4.2016

Kováčová Klaudia / S

Obvodné kolo Hviezdoslavovho Kubína - kat. Z7

1. miesto

4.4.2016

Kliment Pavol / T

Obvodné kolo Hviezdoslavovho Kubína - kat. III próza

čestné uznanie

4.4.2016

Kliment Martin / Sk

Obvodné kolo Hviezdoslavovho Kubína - kat. III poézia

1. miesto

1.4.2016

Matiková Sofia / III.B

Spievam po francúzsky - semifinále - kat. 14 - 17 rokov

1. miesto

22.-23.3.2016

Smolníková Emma Kristína / Ki

Celoštátne kolo Olympiády v ANJ - kat. 2C2

1. miesto

22.-23.3.2016

Koštialová Lucia / Ka

Celoštátne kolo Olympiády v ANJ - kat. 1C

3. miesto

21.3.2016

Matiková Sofia / III.B

Krajské kolo olympiády vo FRJ - kat. 2A

1. miesto

21.3.2016

Čuha Radoslav / IV.B

Krajské kolo olympiády vo FRJ - kat. 2B

1. miesto

16.3.2016

Mižíková Alexandra / Ka

Okresné kolo Fyzikálnej olympiády - kat. E

6. miesto

10.3.2016

Krišta Dárius / I.B

Okresné kolo Chemickej olympiády - kat. D

4. miesto

10.3.2016

Mižíková Alexandra / Ka

Okresné kolo Chemickej olympiády - kat. D

6. miesto

9.3.2016

Hajduk Matej / Sk

Obvodné kolo Pytagoriády - kat. P7

1. miesto

9.3.2016

Kliment Martin / Sk

Obvodné kolo Pytagoriády - kat. P7

2. miesto

9.3.2016

Čižmárik Martin / Pr

Obvodné kolo Pytagoriády - kat. P6

2. miesto

3.-6.3.2016

Grega Ivan / IV.B

Celoštátne kolo Chemickej olympiády - kat. A

20. miesto

11.2.2016

Krišta Dárius / I.B

Krajské kolo v súťaži Ruské slovo - kat. sólo spev

1. miesto

11.2.2016

Čurillová Miriam / V.B
Treščáková Michaela / V.B

Krajské kolo v súťaži Ruské slovo - kat. skupinový spev

2. miesto

9.2.2016

Grega Ivan / IV.B

Krajské kolo Fyzikálnej olympiády - kat. A

1. miesto

9.2.2016

Bérešová Barbora / P

Okresné kolo Dejepisnej olympiády - kat. F

2.-3. miesto

9.2.2016

Kavečanská Barbora / Ka

Okresné kolo Dejepisnej olympiády - kat. C

2. miesto

3.2.2016

Mižíková Alexandra / Ka
Katonová Diana / T

Okresné kolo Biologickej olympiády - kat. C

1. miesto
3. miesto

27.-28.1.2016

Grega Ivan / IV.B

Krajské kolo Chemickej olympiády - kat. A

2. miesto

26.1.2016

Hrenykóová Klára / Sx

Krajské kolo Olympiády zo SJL - kat. B

1. miesto

26.1.2016

Murgová Monika / IV.A

Krajské kolo Olympiády zo SJL - kat. A

2. miesto

19.1.2016

Kavečanská Barbora / Ka

Okresné kolo Olympiády z MAT - kat. Z9

1.-2. miesto

12.1.2016

Dudášová Ingrid / T

Okresné kolo Olympiády z NEJ - kat. 1B

3. miesto

10.12.2015

Mižíková Alexandra / Ka

Okresné kolo Olympiády zo SJL - kat. C

1. miesto

3.12.2015

Mižíková Alexandra / Ka

Súťaž Literárna Senica Ladislava Novomeského 2015 - kat. próza

čestné uznanie

11.11.2015

Ivan Grega

Festival vedy a techniky Amavet

postup na Intel ISEF 2016 (Phoenix, USA)


Športové úspechy
Dátum Meno / trieda Názov súťaže Umiestnenie

7.-8.6.2016

študentky-jednotlivci
Papugová Andrea / IV.A

Celoštátne majstrovstvá v orientačnom behu

3. miesto

7.-8.6.2016

študentky
Gajdošová Ivana / IV.A
Papugová Andrea / IV.A
Bajusová Daniela / II.A
Kapraľová Katarína / IV.A

Celoštátne majstrovstvá v orientačnom behu

1. miesto

7.-8.6.2016

študenti
Beli Michal / III.C
Duhaň Erik / V.A
Francan Jakub / Sx
Grega Ivan / IV.B

Celoštátne majstrovstvá v orientačnom behu

2. miesto

7.-8.6.2016

študentky-štafeta
Gajdošová Ivana / IV.A
Papugová Andrea / IV.A
Kapraľová Katarína / IV.A

Celoštátne majstrovstvá v orientačnom behu

1. miesto

7.-8.6.2016

študenti-štafeta
Beli Michal / III.C
Duhaň Erik / V.A
Grega Ivan / IV.B

Celoštátne majstrovstvá v orientačnom behu

3. miesto

2.6.2016

jednotlivci
Gajdošová Ivana / IV.A

Celoštátne kolo v atletike
beh 1500 m


5. miesto

20.5.2016

jednotlivci
Gajdošová Ivana / IV.A
Jurčová Barbora / IV.B


Giraltošová Alexandra / III.C

Mateová Alexandra / I.B
Gross Bianca / V.A
Francan Jakub /Sx

Krajské kolo v atletike
beh 1500 m
beh 800 m
beh 400 m
skok do výšky
vrh guľou
hod diskom
skok do diaľky
beh 200 m
beh 400 m


1. miesto
2. miesto
3. miesto
3. miesto
3. miesto
6. miesto
3. miesto
4. miesto
5. miesto

11.5.2016

študenti
Beli Michal / III.C
Duhaň Erik / V.A
Francan Jakub / Sx

Krajské majstrovstvá v orientačnom behu

1. miesto

11.5.2016

študentky
Papugová Andrea / IV.A
Bajusová Daniela / II.A
Kapraľová Katarína / IV.A

Krajské majstrovstvá v orientačnom behu

1. miesto

11.5.2016

študentky
Gergélyová Imola / V.A
Gross Bianka / V.A
Slebodníková Veronika / V.B

Krajské majstrovstvá v orientačnom behu

2. miesto

11.5.2016

študentky
Lišková Laura / III.C
Petreková Ema / III.C
Špaková Adriana / III.C

Krajské majstrovstvá v orientačnom behu

3. miesto

11.5.2016

žiačky
Brezinová Ema / I.A
Plavnická Kamila / I.B
Mateová Alexandra / I.B

Krajské majstrovstvá v orientačnom behu

3. miesto

11.5.2016

žiaci
Macko Branislav / II.B
Nohaj Milan / I.A
Rusnák Ondrej / I.A

Krajské majstrovstvá v orientačnom behu

3. miesto

5.5.2016

jednotlivci
Gajdošová Ivana / IV.A
Giraltošová Alexandra / II.C
Bajusová Daniela / II.A
Melega Matúš / IV.A
Francan Jakub /Sx
Mateová Alexandra / I.B
Gergelyová Imola / V.A

Regionálne kolo v atletike
beh 1500 m
vrh guľou
beh 800 m
oštep
beh 400 m
beh 800 m
skok do výšky


1. miesto
1. miesto
1. miesto
2. miesto
3. miesto
3. miesto
3. miesto

18.4.2016

dievčatá
Stašová Radka / V.B
Jurčová Barbora / IV.B
Špaková Adriana / III.C
Plavnická Kamila / I.B
Berdáková Táňa / I.B
Múdra Martina / T
Bolnová Mária / III.C
Lišková Laura / III.C
Petreková Ema / III.C

Majstrovstvá kraja v basketbale SŠ

3. miesto

15.4.2016

jednotlivci
Papugová Andrea / IV.A
Gajdošová Ivana / IV.A
Kapraľová Katarína / IV.A
Duhaň Erik / V.A

Regionálne majstrovstvá v orientačnom behu


1. miesto
2. miesto
3. miesto
3. miesto

15.4.2016

chlapci
Beli Michal / III.C
Duhaň Erik / V.A
Čuha Radoslav / IV.B
Francan Jakub / Sx

Regionálne majstrovstvá v orientačnom behu

1. miesto

15.4.2016

dievčatá
Papugová Andrea / IV.A
Gajdošová Ivana / IV.A
Kapraľová Katarína / IV.A
Gross Bianka / V.A

Regionálne majstrovstvá v orientačnom behu

1. miesto

4.-5.4.2016

dievčatá
Kapraľová Katarína / IV.A
Halászová Noémi / III.A
Peterčáková Iveta / IV.B
Mitríková Lucia / III.C
Sabolová Alexandra / II.B
Gross Bianca / V.A
Suchodolinská Štefánia / V.B
Vajdová Katarína / V.A
Martončíková Ema / II.B
Jurčová Barbora / IV.B

Krajské majstrovstvá SŠ vo volejbale

2. miesto

11.4.2016

chlapci
Beli Michal / III.C
Duhaň Erik / V.A
Korčák Daniel / V.B
Mihálik Štefan / V.B
Tóth Tomáš / III.B
Selmeci Tomáš / IV.B
Ľapin Richard / V.A

Regionálne majstrovstvá vo volejbale

5. miesto

4.-5.4.2016

dievčatá
Kapraľová Katarína / IV.A
Halászová Noémi / III.A
Peterčáková Iveta / IV.B
Mitríková Lucia / III.C
Sabolová Alexandra / II.B
Gross Bianca / V.A
Suchodolinská Štefánia / V.B
Vajdová Katarína / V.A
Martončíková Ema / II.B
Jurčová Barbora / IV.B

Regionálne majstrovstvá SŠ vo volejbale

1. miesto

28.3.-3.4.2016

dievčatá
Pálková Zuzana / Sx

Školské majstrovstvá sveta v bedmintone

6. miesto

22.03.2016

dievčatá
Kapraľová Katarína / IV.A
Peterčáková Iveta / IV.B
Mitríková Lucia / III.C
Sabolová Alexandra / II.B
Gross Bianca / V.A
Suchodolinská Štefánia / V.B
Vargová Katarína / V.A
Krajcová Terézia / I.A
Jurčová Barbora / IV.B

Veľkonočný volejbalový turnaj

1. miesto

13.03.2016

dievčatá
Kapraľová Katarína / IV.A
Peterčáková Iveta / IV.B
Mitríková Lucia / III.C
Sabolová Alexandra / II.B
Gross Bianca / V.A
Suchodolinská Štefánia / V.B
Vargová Katarína / V.A
Halászová Noemi / III.A
Jurčová Barbora / IV.B

Krajské majstrovstvá vo volejbale

2. miesto

2.3.2016

dievčatá
Palacká Daniela / V.A
Jurčová Barbora / IV.B
Špaková Adriana / III.C
Plavnická Kamila / I.B
Berdáková Tatiana / I.B
Múdra Martina / T
Bolnová Mária / III.C
Lišková Laura / III.C
Petreková Ema / III.C

Regionálne majstrovstvá v basketbale SŠ

3. miesto

8.-10.12.2015

dievčatá
Pálková Zuzana / Sx
Jenčová Natália / Kvarta

Majstrovstvá kraja v bedmintone

3. miesto

8.-10.12.2015

chlapci
Tabačko Štefan / Ok
Dráb Dalibor / IV.A

Majstrovstvá kraja v bedmintone

5. miesto

8.-10.12.2015

dievčatá
Jůzová Silvia / V.B
Jurčová Barbora / IV.B

Majstrovstvá kraja v bedmintone

6. miesto

1.-2.12.2015

dievčatá
Kocichová Natália / III.C
Halászová Noemi / III.A
Čereiová Cornélia / I.B
Špaková Adriana / III.C

Majstrovstvá kraja SŠ v stolnom tenise

3. miesto

1.-2.12.2015

chlapci
Mihalik Štefan / V.B
Kočiš Vincent / V.A
Čerei Christián / Ok
Németh Lukáš / Ki

Majstrovstvá kraja SŠ v stolnom tenise

7. miesto

25.11.2015

chlapci
Beli Michal / III.C
Dávid Ján / III.A
Duhaň Erik / V.A
Grajcár Martin / II.C
Macko Branislav / II.B
Mihalik Štefan / V.B
Greš Jakub / Ka
Pilipčuk Alexander / III.C
Varga Maroš / IV.A

Regionálne majstrovstvá SŠ vo futsale

5. miesto

24.11.2015

chlapci
Kliment Martin / Sk
Kvaska Tomáš / I.B
Babčan Jozef / I.B

Okresné kolo v bedmintone žiakov

3. miesto

19.11.2015

dievčatá
Geschwandtnerová Sandra / V.B

Regionálne majstrovstvá SŠ v aerobicu

2. miesto

5.-6.11.2015

dievčatá
Pálková Zuzana / Sx
Jenčová Natália / Ka

Regionálne majstrovstvá SŠ v bedmintone

2. miesto

5.-6.11.2015

dievčatá
Jůzová Silvia / V.B
Jurčová Barbora / IV.B

Regionálne majstrovstvá SŠ v bedmintone

4. miesto

5.-6.11.2015

dievčatá
Dráb Dalibor / IV.A
Tabačko Šimon / Ok

Regionálne majstrovstvá SŠ v bedmintone

5. miesto

5.11.2015

chlapci
Mihalik Štefan / V.B
Kočiš Vincent / V.A
Čerei Christián / Ok
Németh Lukáš / Ki

Regionálne majstrovstvá SŠ v stolnom tenise

3. miesto

4.11.2015

dievčatá
Gajdošová Ivana / IV.A
Kapraľová Katarína / IV.A
Papugová Andrea / IV.A

Školské M-SR v cezpoľnom behu

7. miesto

4.11.2015

dievčatá
Kocichová Natália / III.C
Halászová Noemi / IV.A
Čereiová Cornélia / I.B
Špaková Adriana / III.C

Regionálne majstrovstvá SŠ v stolnom tenise

2. miesto

27.10.2015

skupina
Čuha Radoslav / IV.B
Grega Ivan / IV.B
Tóth Tomáš / III.B
Beli Michal / III.C
Straka Miroslav / III.C
Gdovin Filip / IV.A
Mičieta Šimon / IV.A
Senčár Simon / II.A
Grajcár Martin / II.C
Meliška Andrej / tercia

Regionálne majstrovstvá SŠ vo florbale

2. miesto

15.10.2015

dievčatá
Gajdošová Ivana / IV.A
Kapraľová Katarína / IV.A
Papugová Andrea / IV.A

Majstrovstvá kraja v cezpoľnom behu

1. miesto

15.10.2015

chlapci
Tabačko Šimon / Ok
Francan Jakub / Sx
Grega Ivan / IV.B

Majstrovstvá kraja v cezpoľnom behu

4. miesto

15.10.2015

Gajdošová Ivana / IV.A

Majstrovstvá kraja v cezpoľnom behu

2. miesto

1.10.2015

Kapraľová Katarína / IV.A
Gross Bianca / V.A
Tabačko Šimon / Ok
Grega Ivan/ IV.B

Beh o pohár starostu Košice - Staré mesto

1. miesto
3. miesto
1. miesto
5. miesto

25.9.2015

dievčatá
Gajdošová Ivana / IV.A
Kapráľová Katarína / IV.A
Papugová Andrea / IV.A

Regionálne majstrovstvá v cezpoľnom behu

1. miesto

25.9.2015

jednotlivci
Gajdošová Ivana / IV.A

Regionálne majstrovstvá v cezpoľnom behu

1. miesto

25.9.2015

chlapci
Tabačko Šimon / Ok
Francan Jakub / Sx
Grega Ivan / IV.B

Regionálne majstrovstvá v cezpoľnom behu

2. miesto

 

 

 


ODKAZY


AKTUÁLNE
   
© 2009-2015 gjak.sk
designed by -jk-