Slovensky  English  Deutsch  Francais

  

Učitelia a predmety

 

Vedenie školy

 

riaditeľ školy:

Ing. Jozef Krištan

štatutárna zástupkyňa riaditeľa školy:

Mgr. Sandra Mrázová

zástupkyňa riaditeľa školy:

RNDr. Iveta Vargová

výchovná poradkyňa:

Mgr. Sylvia Dancáková

duchovný správca:

Mgr. Stanislav Kocka


 

Povinné predmety

 

 

Evanjelické a.v. náboženstvo:

PaedDr., Mgr. Dušan Havrila

Mgr. Slávka Ilavská

Mgr. Stanislav Kocka

Mgr. Samuel Linkesch

Mgr. Ján Semjan

 

Slovenský jazyk a literatúra:

Mgr. Danica Füzesiová

Mgr. Andrea Gumanová

Mgr. Milana Kocková

Mgr. Jana Pacanovská

 

Dejepis:

Mgr. Sylvia Dancáková

Mgr. Martin Ilavský

Mgr. Elena Kolárová

Mgr. Katarína Rybárová

 

Občianska náuka:

Mgr. Jana Šrenkelová

 

Anglický jazyk:

Mgr. Peter Horný

Mgr. Martin Ilavský

Mgr. Alžbeta Kušnírová

Mgr. Sandra Mrázová

Ing. Oľga Papcunová

Mgr. Jana Poláková

Mgr. Katarína Rybárová

Mgr. Adriana Saboviková, PhD.

PaedDr. Karol Sovári Soós

Mgr. Emil Sova

Mgr. Ivana Takáčová, M.A., PhD.


lektori USA:

Matthew Christopher Gardner, BA.

Mgr. Christopher Jason Helton, PhD.

Edward John Patricks, BS.

 

Francúzsky jazyk:

Mgr. Mária Birnsteinová

Mgr. Elena Kolárová

 

Nemecký jazyk:

Mgr. Silvia Berecká

Mgr. Lenka Dzugasová

PaedDr. Karol Sovári Soós

 

Ruský jazyk:

Mgr. Silvia Berecká

Mgr. Alena Csajková

Mgr. Ivana Takáčová, M.A., PhD.

 

Matematika:

Mgr. Zuzana Jakabová

RNDr. Valéria Kocurová

Mgr. Zuzana Oravcová

Mgr. Beáta Pavlíková

Mgr. Ľudovít Rozner

RNDr. Iveta Vargová

 

Fyzika:

Mgr. Eva Lejková

RNDr. Gabriela Podracká

Mgr. Michal Sanislo

 

Informatika:

Ing. Jozef Krištan

Mgr. Michal Sanislo

Ing. Peter Savčák

RNDr. Iveta Vargová

 

Biológia:

RNDr. Monika Baronová

RNDr. Petra Hradická

Mgr. Zuzana Oravcová

Mgr. Hedviga Turčeková

Mgr. Marcela Vodičková

 

Chémia:

RNDr. Monika Baronová

RNDr. Miroslava Kičová

RNDr. Gabriela Podracká

Mgr. Marcela Vodičková

 

Geografia:

Mgr. Sylvia Dancáková

PaedDr. Iveta Prezbruchá

Mgr. Adriana Saboviková, PhD.

 

Telesná a športová výchova:

PaedDr. Anna Mattová

Mgr. Libuše Mičková

PaedDr. Iveta Prezbruchá

Mgr. Emil Sova

 

Hudobná výchova:

Mgr. Alena Csajková

 

Výtvarná výchova:

Mgr. Alena Csajková

 

Umenie a kultúra:

Mgr. Alena Csajková

 


 

Voliteľné predmety pre IV.A, IV.B, septima

 

Seminár z matematiky:

RNDr. Valéria Kocurová

Seminár z chémie:

Mgr. Marcela Vodičková

Seminár z biológie:

Mgr. Zuzana Oravcová

Seminár z geografie:

PaedDr. Iveta Prezbruchá

Seminár z fyziky:

Mgr. Eva Lejková

Spoločenskovedný seminár:

Mgr. Danica Füzesiová

Konverzácia vo francúzskom jazyku:

Mgr. Mária Birnsteinová

Konverzácia v nemeckom jazyku:

Mgr. Sylvia Dancáková

Informatika:

Mgr. Michal Sanislo

Seminár z dejepisu:

Mgr. Martin Ilavský

 


 

Voliteľné predmety pre V.A, V.B, Oktáva

 

Seminár zo slovenského jazyka a literatúry:

Mgr. Danica Füzesiová

Mgr. Andrea Gumanová

Mgr. Milana Kocková

Spoločenskovedný seminár:

PaedDr. Milada Kopčányiová

Konverzácia v ruskom jazyku:

Mgr. Silvia Berecká

Konverzácia v nemeckom jazyku:

Mgr. Lenka Dzugasová

Konverzácia vo francúzskom jazyku:

Mgr. Mária Birnsteinová

Konverzácia v anglickom jazyku:

Bc. Christopher Jason Helton

Fyzika:

Mgr. Eva Lejková

Dejepis v slovenskom jazyku:

Mgr. Elena Kolárová

Dejepis v anglickom jazyku:

Mgr. Martin Ilavský

Matematika v slovenskom jazyku:

RNDr. Iveta Vargová

Matematika v anglickom jazyku:

RNDr. Valéria Kocurová

Mgr. Ľudovít Rozner

Chémia:

RNDr. Gabriela Podracká

Informatika:

Mgr. Michal Sanislo

Geografia v slovenskom jazyku:

Mgr. Sylvia Dancáková

Geografia v anglickom jazyku:

PaedDr. Iveta Prezbruchá

Biológia v slovenskom jazyku:

RNDr. Monika Baronová

Biológia v anglickom jazyku:

Mgr. Hedviga Turčeková

Seminár z umenia a kultúry:

Mgr. Alena Csajková

 

 


ODKAZY


AKTUÁLNEČipová revalidácia Preukazu ISIC EURO26

Zber druhotných surovín na našej škole


Nájdete nás aj na


Na stiahnutie
tlačivá


Z obedov sa možno odhlásiť aj elektronicky na adrese jedalen@egjak.com.   
© 2009-2015 gjak.sk
designed by -jk-