Slovensky  English  Deutsch  Francais

  

Učitelia a predmety

 

Vedenie školy

 

riaditeľ školy:

Ing. Jozef Krištan

štatutárna zástupkyňa riaditeľa školy:

RNDr. Valéria Kocurová

zástupkyňa riaditeľa školy:

Mgr. Sandra Mrázová

výchovná poradkyňa:

Ing. Viera Piovarčíová

duchovný správca:

Mgr. František Korečko


 

Povinné predmety

 

 

Evanjelické a.v. náboženstvo:

PaedDr., Mgr. Dušan Havrila

Mgr. Stanislav Kocka

Mgr. Ondrej Kolárovský

Mgr. František Korečko

Mgr. Samuel Linkesch

Mgr. Ján Semjan

 

Slovenský jazyk a literatúra:

Mgr. Danica Füzesiová

Mgr. Andrea Gumanová

Mgr. Milana Kocková

Mgr. Jana Pacanovská

 

Dejepis:

Mgr. Sylvia Dancáková

Mgr. Martin Ilavský

Mgr. Elena Kolárová

Mgr. Katarína Rybárová

 

Občianska náuka:

PaedDr. Milada Kopčányiová

 

Anglický jazyk:

PhDr. Radoslav Berecký

Mgr. Edita Čižmárová

Mgr. Diana Ganzarčíková

Mgr. Peter Horný

Mgr. Sandra Mrázová

Ing. Oľga Papcunová

Mgr. Silvia Rosivalová

Mgr. Katarína Rybárová

Mgr. Adriana Saboviková

Mgr. Alena Skrepková

PaedDr. Karol Sovári Soós

Mgr. Emil Sova


lektori USA:

Mgr. Christopher Helton

Bc. Julene La Rhea Pettis

Bc. Melody Rose McClure

 

Francúzsky jazyk:

Mgr. Mária Birnsteinová

Mgr. Elena Kolárová

 

Nemecký jazyk:

Ing. Viera Piovarčíová

PaedDr. Karol Sovári Soós

 

Ruský jazyk:

Mgr. Silvia Berecká

Mgr. Alena Csajková

Mgr. Natália Potomová

 

Matematika:

Mgr. Zuzana Kaduková

RNDr. Valéria Kocurová

Mgr. Zuzana Oravcová

Mgr. Ľudovít Rozner

RNDr. Iveta Vargová

 

Fyzika:

Mgr. Eva Lejková

RNDr. Gabriela Podracká

Mgr. Michal Sanislo

 

Technika:

Mgr. Eva Lejková

RNDr. Gabriela Podracká

 

Informatika:

RNDr. Renáta Komariková, PhD.

Ing. Jozef Krištan

Mgr. Ľudovít Rozner

Mgr. Michal Sanislo

RNDr. Iveta Vargová

 

Biológia:

RNDr. Monika Baronová

Mgr. Zuzana Oravcová

Mgr. Hedviga Turčeková

Mgr. Marcela Vodičková

 

Chémia:

RNDr. Monika Baronová

Mgr. Jana Helfenová

RNDr. Gabriela Podracká

Mgr. Marcela Vodičková

 

Geografia:

Mgr. Sylvia Dancáková

PaedDr. Iveta Prezbruchá

 

Telesná a športová výchova:

PaedDr. Anna Mattová

Mgr. Libuše Mičková

PaedDr. Iveta Prezbruchá

Mgr. Emil Sova

 

Hudobná výchova:

Mgr. Alena Csajková

 

Výtvarná výchova:

Mgr. Alena Csajková

 

Výchova umením:

Mgr. Alena Csajková

 

Umenie a kultúra:

Mgr. Alena Csajková

 


 

Voliteľné predmety pre IV.A, IV.B

 

Seminár z matematiky:

RNDr. Valéria Kocurová

Seminár z chémie:

RNDr. Gabriela Podracká

Seminár z biológie:

Mgr. Zuzana Oravcová

Seminár z fyziky:

Mgr. Eva Lejková

Spoločenskovedný seminár:

Mgr. Danica Füzesiová

Konverzácia v nemeckom jazyku:

Ing. Viera Piovarčíová

Konverzácia v ruskom jazyku:

Mgr. Silvia Berecká

Informatika:

RNDr. Renáta Komariková, PhD.

Seminár z dejepisu:

Mgr. Elena Kolárová

Mgr. Martin Ilavský


 

Voliteľné predmety pre V.A, V.B

 

Seminár zo slovenského jazyka a literatúry:

Mgr. Milana Kocková

Spoločenskovedný seminár:

PaedDr. Milada Kopčányiová

Konverzácia v nemeckom jazyku:

PhDr. Radoslav Berecký

Konverzácia vo francúzskom jazyku:

Mgr. Mária Birnsteinová

Konverzácia v anglickom jazyku:

Bc. Helton Christopher

Bc. Julene La Rhea Pettis

Fyzika:

Mgr. Eva Lejková

Dejepis v slovenskom jazyku:

Mgr. Elena Kolárová

Dejepis v anglickom jazyku:

Mgr. Martin Ilavský

Matematika v slovenskom jazyku:

RNDr. Iveta Vargová

Matematika v anglickom jazyku:

Mgr. Zuzana Kaduková

Chémia:

RNDr. Gabriela Podracká

Informatika:

Mgr. Michal Sanislo

Geografia v slovenskom jazyku:

Mgr. Sylvia Dancáková

Geografia v anglickom jazyku:

PaedDr. Iveta Prezbruchá

Biológia v slovenskom jazyku:

RNDr. Monika Baronová

Biológia v anglickom jazyku:

Mgr. Hedviga Turčeková

 

 


ODKAZY


AKTUÁLNE
   
© 2009-2015 gjak.sk
designed by -jk-