Slovensky  English  Deutsch  Francais

  

Učitelia a predmety

 

Vedenie školy

 

riaditeľ školy:

Ing. Jozef Krištan

štatutárna zástupkyňa riaditeľa školy:

Mgr. Sandra Mrázová

zástupkyňa riaditeľa školy:

RNDr. Iveta Vargová

výchovná poradkyňa:

Mgr. Sylvia Dancáková

duchovný správca:

Mgr. Stanislav Kocka


 

Povinné predmety

 

 

Evanjelické a.v. náboženstvo:

PaedDr., Mgr. Dušan Havrila

Mgr. Stanislav Kocka

Mgr. Ondrej Kolárovský

Mgr. Samuel Linkesch

Mgr. Ján Semjan

 

Slovenský jazyk a literatúra:

Mgr. Danica Füzesiová

Mgr. Andrea Gumanová

Mgr. Milana Kocková

Mgr. Jana Pacanovská

 

Dejepis:

Mgr. Sylvia Dancáková

Mgr. Martin Ilavský

Mgr. Elena Kolárová

Mgr. Katarína Rybárová

 

Občianska náuka:

Mgr. Mária Lakatošová

 

Anglický jazyk:

Mgr. Peter Horný

Mgr. Martin Ilavský

Mgr. Bibiána Horná

Mgr. Sandra Mrázová

Ing. Oľga Papcunová

Mgr. Jana Poláková

Mgr. Katarína Rybárová

Mgr. Adriana Saboviková, PhD.

PaedDr. Karol Sovári Soós

Mgr. Emil Sova

Mgr. Ivana Takáčová, M.A., PhD.


lektori USA:

Mgr. Christopher Jason Helton, PhD.

Edward John Patricks, BS.

 

Francúzsky jazyk:

Mgr. Mária Birnsteinová

Mgr. Elena Kolárová

 

Nemecký jazyk:

Mgr. Silvia Berecká

Mgr. Lenka Dzugasová

PaedDr. Karol Sovári Soós

 

Ruský jazyk:

Mgr. Silvia Berecká

Mgr. Alena Csajková

Mgr. Ivana Takáčová, M.A., PhD.

 

Matematika:

Mgr. Zuzana Jakabová

RNDr. Valéria Kocurová

Mgr. Zuzana Oravcová

Mgr. Beáta Pavlíková

Mgr. Ľudovít Rozner

RNDr. Iveta Vargová

 

Fyzika:

Mgr. Eva Lejková

RNDr. Gabriela Podracká

Mgr. Michal Sanislo

 

Informatika:

Ing. Jozef Krištan

Mgr. Michal Sanislo

Ing. Peter Savčák

RNDr. Iveta Vargová

 

Biológia:

RNDr. Monika Baronová

Mgr. Zuzana Oravcová

Mgr. Hedviga Turčeková

Mgr. Marcela Vodičková

 

Chémia:

RNDr. Monika Baronová

Mgr. Lenka Stanová

RNDr. Gabriela Podracká

Mgr. Marcela Vodičková

 

Geografia:

Mgr. Sylvia Dancáková

PaedDr. Iveta Prezbruchá

Mgr. Adriana Saboviková, PhD.

 

Telesná a športová výchova:

PaedDr. Anna Mattová

Mgr. Libuše Mičková

PaedDr. Iveta Prezbruchá

Mgr. Emil Sova

 

Hudobná výchova:

Mgr. Alena Csajková

 

Výtvarná výchova:

Mgr. Alena Csajková

 

Umenie a kultúra:

Mgr. Alena Csajková

 


 

Voliteľné predmety pre IV.A, IV.B, septima

 

Seminár z matematiky:

Mgr. Ľudovít Rozner

Cvičenia z chémie:

RNDr. Gabriela Podracká

Cvičenia z biológie:

RNDr. Zuzana Baronová

Mgr. Hedviga Turčeková

Fyzická z geografia:

PaedDr. Iveta Prezbruchá

Cvičenia z fyziky:

Mgr. Eva Lejková

Spoločenskovedný seminár:

Mgr. Danica Füzesiová

Konverzácia vo francúzskom jazyku:

Mgr. Elena Kolárová

Ekonómia a ekonomika:

Mgr. Mária Lakatošová

Národné dejiny:

Mgr. Elena Kolárová

Seminár z dejepisu

Mgr. Martin Ilavský

Seminár z informatiky:

Mgr. Michal Sanislo

 


 

Voliteľné predmety pre V.A, V.B, Oktáva

 

Seminár zo slovenského jazyka a literatúry:

Mgr. Jana Pacanovská

Mgr. Andrea Gumanová

Mgr. Milana Kocková

Spoločenskovedný seminár:

Mgr. Mária Lakatošová

Konverzácia v ruskom jazyku:

Mgr. Ivana Takáčová, M.A., PhD.

Konverzácia v nemeckom jazyku:

Mgr. Lenka Dzugasová

Konverzácia vo francúzskom jazyku:

Mgr. Mária Birnsteinová

Konverzácia v anglickom jazyku:

Mgr. Christopher Jason Helton, PhD.

Edward John Patricks, BS.

Seminár z fyziky:

Mgr. Eva Lejková

Seminár z dejepisu:

Mgr. Martin Ilavský

Národné dejiny:

Mgr. Elena Kolárová

Matematika v slovenskom jazyku:

RNDr. Valéria Kocurova

Matematika v anglickom jazyku:

Mgr. Zuzana Jakabová

Seminár z chémie:

RNDr. Gabriela Podracká

Informatika pre maturantov:

Mgr. Michal Sanislo

Seminár z geografia:

PaedDr. Iveta Prezbruchá

Biológia v slovenskom jazyku:

Mgr. Zuzana Oravcová

Biológia v anglickom jazyku:

Mgr. Hedviga Turčeková

Seminár z umenia a kultúry:

Mgr. Alena Csajková

Seminár z náboženstva:

Mgr. Ján Semian

 

 


ODKAZY

Nájdete nás aj naAktivity:
EGJAK TelegraphČipová revalidácia Preukazu ISIC EURO26

Zber druhotných surovín na našej škole


Na stiahnutie
tlačivá


Z obedov sa možno odhlásiť aj elektronicky na adrese jedalen@egjak.com.   
© 2009-2015 gjak.sk
designed by -jk-