Slovensky  English  Deutsch  Francais

  

Školné, sponzorstvo, príspevok na ZRŠ

 

Vážení rodičia,

rozhodnutím zriaďovateľa nastala školským rokom 2004/05 zmena v Štatúte školy, z ktorej vyplýva povinnosť platiť školné. Od 1.9.2013 je výška školného 120 € ročne. Zákonný zástupca je povinný uhradiť školné k 1. 9. príslušného školského roku, v ktorom dieťa bude školu navštevovať. Uvedenú čiastku poukazujte na číslo účtu IBAN: SK22 5200 0000 0000 0762 6188, VS:20202021. Do správy pre prijímateľa uveďte prosím text "školné", meno a priezvisko študenta a triedu, ktorú bude od septembra navštevovať. Verím, že si túto povinnosť včas splníte tak, aby nebola prekážka k štúdiu Vášho dieťaťa na našej škole.


Rodičovský príspevok na jedno dieťa v danom školskom roku je 20 €. Možno ho uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu (IBAN): SK79 0200 0000 0035 3646 2258, VS:20202021. Do správy pre prijímateľa uveďte prosím meno a priezvisko študenta a triedu.

Úhrada za šatňovú skrinku počas celého štúdia na našej škole je vo výške 16,50 € pre päťročné štúdium a 26,40 € pre osemročné štúdium. Uvedenú čiastku poukazujte na číslo účtu IBAN: SK22 5200 0000 0000 0762 6188, VS:20202021. Do správy pre prijímateľa uveďte prosím text "skrinka", meno a priezvisko študenta a triedu, ktorú bude od septembra navštevovať.

Stravné je potrebné vyplatiť do 10-teho kalendárneho dňa v danom mesiaci na číslo účtu: SK83 5200 0000 0000 0302 8260; VS: číslo máte uvedené na každej (aj poslednej) šekovej poukážke a počas celého štúdia sa nemení; do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje.

Aj tento rok je možnosť investovať do vzdelávania.
Na príjem 2% z dane je zaregistrovaný neinvestičný fond EGJAK, n.f., číslo účtu IBAN: SK21 5200 0000 0000 0780 1679.
Uvítame, ak oslovíte aj Vašich známych, prípadne priateľov.

Nech Vám je Vaša pomoc a podpora vynahradená Božím pokojom a požehnaním a nech Vám všetko Pán Ježiš mnohonásobne odplatí.

Ďakujem Vám za porozumenie a teším sa na ďalšiu spoluprácu pri výchove Vašich detí – našich študentov.

Ing. Jozef Krištan, riaditeľ školy

 

Ponúkame Vám na stiahnutie: 

Výročná správa neinvestičného fondu EGJAK, n.f. za rok 2019 (.pdf)


Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby s doplnenými údajmi (.pdf)Štatút Združenia rodičov (.doc)


 

 


ODKAZY

Nájdete nás aj naAktivity:
EGJAK TelegraphČipová revalidácia Preukazu ISIC EURO26

Zber druhotných surovín na našej škole


Na stiahnutie
tlačivá


Z obedov sa možno odhlásiť aj elektronicky na adrese jedalen@egjak.com.   
© 2009-2015 gjak.sk
designed by -jk-