Slovensky  English  Deutsch  Francais

  

Rada školy

 

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy zriaďovateľa, rodičov, pedagógov, žiakov a ostatných zamestnancov školy v oblasti evanjelickej a.v. výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy z pohľadu školskej problematiky.


Zástupcovia pedagogických zamestnancov Mgr. Martin Ilavský – predseda
Mgr. Milana Kocková
Zástupcovia nepedagogických zamestnancov Mgr. Katarína Hegedűšová
Zástupcovia rodičov PhDr. Radoslav Berecký – podpredseda
Mgr. Ondrej Kolárovský
Ing. Daniel Kobyľan
Zástupcovia zriaďovateľa PaedDr. Dušan Havrila, PhD.
ThDr. PaedDr. Ján Hruška, PhD.
Mgr. Samuel Linkesch
Ing. Matúš Dudáš
Zástupca žiakov Lukáš Kout

 

 

Kontakt na predsedu RŠ:

Martin Ilavský - e-mail: martin.ilavsky@egjak.com
 

 


ODKAZY

Nájdete nás aj naAktivity:
EGJAK TelegraphČipová revalidácia Preukazu ISIC EURO26

Zber druhotných surovín na našej škole


Na stiahnutie
tlačivá


Z obedov sa možno odhlásiť aj elektronicky na adrese jedalen@egjak.com.   
© 2009-2015 gjak.sk
designed by -jk-