Slovensky  English  Deutsch  Francais

 

 

Logo školy

 

Autorom loga školy je pán Štefan Dušan Baláž.

Pretože v logu našej školy je dominantná Lutherova ruža, prečítajte si čo tento symbol znamená.

Najprv je to čierny kríž v srdci, ktoré má svoju prirodzenú farbu. Kríž nás má stále upomínať, že viera v Ukrižovaného nás činí blahoslavenými. Lebo keď sa verí zo srdca , tak je to spravodlivé. Hoci je to čierny kríž, ktorý umŕtvuje a pôsobí tiež biedu a bolesť, predsa ponecháva srdcu jeho červenú farbu, neničí ho, neusmrcuje, ale oživuje. Lebo spravodlivý žije zo svojej viery, a síce z viery Ukrižovaného. Také srdce stojí uprostred bielej ruže, aby sa ukázalo, že viera prináša radosť, potechu a pokoj, teda také srdce sa dostáva do bielej radostnej ruže, lebo biela farba je farbou duchov a všetkých anjelov. Táto ruža stojí v nebovomodrom poli, pretože taká radosť v duchu a vo viere je počiatkom budúcej nebeskej radosti, už teraz vnútorne uchopenej, nádejou privlastnenej ale ešte nie zjavenej. A v takomto poli je zlatý prsteň, pretože taká blaženosť v nebi trvá večne a neobsahuje ju nijaká zem a je vzácna nad všetky radosti a hodnoty, ako zlato je najdrahší a najvzácnejší kov.

Ružu si vytvoril dr. Martin Luther sám ako „obraz, ktorý by najlepšie vyjadroval jeho teológiu“. Od otca zdedil rodinný erb, majúci inú formu a s dvoma ružami. Ako mnoho iných vecí, aj tento erb si Luther sám pretvoril. Z ruže sa stalo znamenie ako má človek vyzerať pred Bohom podľa biblického obrazu človeka.

Logo bolo schválené výberovou komisiou dňa 6.6.2007.

 

 


ODKAZY

AKTUÁLNEČipová revalidácia Preukazu ISIC EURO26

Zber druhotných surovín na našej škole


Na stiahnutie
tlačivá


Z obedov sa možno odhlásiť aj elektronicky na adrese jedalen@egjak.com.   
© 2009-2015 gjak.sk
designed by -jk-