Slovensky  English  Deutsch  Francais

  

Ponuka krúžkov v školskom roku 2019/2020

 

 

názov vedúci krúžku


1.

Chorusík (Príma - Tercia)

Mgr. Alena Csajková

2.

Zborový spev (Kvarta - Oktáva, I. roč. - V. roč.)

Mgr. Alena Csajková

3.

Športový krúžok (volejbal, bedminton)-(Kvarta - Oktáva, I. roč. - V. roč.)

Mgr. Libuše Mičková

4.

Futbalový krúžok (Kvarta - Oktáva, I. roč. - V. roč.)

Mgr. Emil Sova

5.

Peer krúžok

Mgr. Ľudovít Rozner

6.

Zábavná matematika

Mgr. Ľudovít Rozner

7.

Hravá matematika

Mgr. Beáta Pavlíková

8.

Matematika pre maturantov (Oktáva, V. roč.)

Mgr. Zuzana Jakabová

9.

Počítačová grafika (Príma - Kvarta)

Ing. Peter Savčák

10.

Matematika pre každého (I. roč)

RNDr. Valéria Kocurová

11.

Turistický krúžok

Mgr. Michal Sanislo

12.

Programovanie v Pythone

Mgr. Michal Sanislo

13.

Fyzikálny krúžok

Mgr. Eva Lejková

14.

Chemický krúžok

RNDr. Gabriela Podracká

15.

Biologický krúžok

Mgr. Hedviga Turčeková

16.

Krúžok prvej pomoci

Mgr. Marcela Vodičková

17.

Robotika

Edward Patricks, BS.

18.

Krúžok Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu

Mgr.Peter Horný

19.

Každodenná angličtina

Ing.Oľga Papcunová

20.

Japonský jazyk a kultúra

Matthew Gardner, BA.

21.

Zmaturuj z ANJ

Mgr. Adriana Saboviková, PhD.

22.

Debatný krúžok

Mgr.Jana Poláková

23.

Krúžok divadelného diváka

Mgr. Andrea Gumanová

24.

Krúžok SJL (Kvarta)

Mgr. Jana Pacanovská

25.

Krúžok DS – GJAK tím

Mgr. Stanislav Kocka

 

 

 


ODKAZY

AKTUÁLNEČipová revalidácia Preukazu ISIC EURO26

Zber druhotných surovín na našej škole


Na stiahnutie
tlačivá


Z obedov sa možno odhlásiť aj elektronicky na adrese jedalen@egjak.com.   
© 2009-2015 gjak.sk
designed by -jk-