Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského


Slovensky  English  Deutsch  Francais

  

Ponuka krúžkov v školskom roku 2017/2018

 

 

názov vedúci krúžku

1.

Audiovizuálny krúžok

Mgr. František Korečko

2.

Divadelný krúžok

Mgr. František Korečko

3.

Drama Club

Mgr. Edita Čižmárová

4.

Ekonomický krúžok (Ki-Ok, 3.-5.roč.)

PaedDr. Milada Kopčányiová

5.

Futbal (Kvinta - Septima, 1.-5.roč.)

Mgr. Emil Sova

6.

Fyzikálny krúžok

Mgr. Eva Lejková

7.

História versus historické filmy (Ki-Ok, 1.-5.roč.)

Mgr. Martin Ilavský

8.

Hravá francúzština

Mgr. Elena Kolárová

9.

Hravá matematika 1 (Prima)

RNDr. Beáta Pavlíková

10.

Hravá matematika 2 (Tercia)

RNDr. Beáta Pavlíková

11.

Chemický krúžok

RNDr. Gabriela Podracká

12.

Každodenná angličtina

Ing. Oľga Papcunová

13.

Komunikácia v nemeckom jazyku

Ing. Viera Piovarčíová

14.

Komunikunikácia vo francúzskom jazyku

Mgr. Mária Birnsteinová

15.

Krúžok divadelného diváka

Mgr. Andrea Gumanová

16.

Krúžok duchovných aktivít

Mgr. František Korečko

17.

Krúžok prvej pomoci

Mgr. Hedviga Turčeková

18.

Krúžok tvorivej slovenčiny

Mgr. Jana Pacanovská

19.

Literárny krúžok 1 (V.A)

Mgr. Danica Füzesiová

20.

Literárny krúžok 2 (V.C)

Mgr. Milana Kocková

21.

Peer krúžok

Mgr. Ľudovít Rozner

22.

Programovanie v Pythone

Mgr. Michal Sanislo

23.

Rocková skupina EGJAK Band

Mgr. Christopher Helton

24.

Spevácky krúžok Chorusík

Mgr. Alena Csajková

25.

Športový krúžok (volejbal, bedminton)

Mgr. Libuše Mičková

26.

Testovanie v anglickom jazyku (Ok)

Mgr. Alena Skrepková

27.

Turistický krúžok

Mgr. Michal Sanislo

28.

Zábavná matematika (1. a 4.roč.)

Mgr. Ľudovít Rozner

29.

Veselá matematika 1 (2.roč.)

Mgr. Zuzana Kaduková

30.

Veselá matematika 2 (Ka)

Mgr. Zuzana Kaduková

31.

Zborový spev

Mgr. Alena Csajková

32.

Zmaturuj z ANJ (Ok)

Mgr. Adriana Saboviková

 

 

 


ODKAZY


AKTUÁLNE
   
© 2009-2015 gjak.sk
designed by -jk-