Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského


Slovensky  English  Deutsch  Francais

  

Kritériá pre štúdium v školskom roku 2018/2019

 

Uchádzač o 5-ročné a 8-ročné štúdium na našej škole, podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú práve navštevuje, do 20.februára 2018 v zmysle Školského zákona (§ 63 zákona 245/2008 Z.z.). Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 28.februára 2018.


Kritériá pre prijímanie žiakov

 

 


ODKAZY


AKTUÁLNE
   
© 2009-2015 gjak.sk
designed by -jk-