Slovensky  English  Deutsch  Francais

  

Predmetové komisie

 

Vedúci učitelia predmetových komisií:


Duchovný správca: Mgr. Stanislav Kocka


Výchovná poradkyňa: Mgr. Sylvia Dancáková


Koordinátor prevencie: Mgr. Ľudovít Rozner


Koordinátorka environmentálnej výchovy: Mgr. Marcela Vodičková


PK evanjelického a.v. náboženstva: Mgr. Stanislav Kocka


PK slovenského jazyka a literatúry: Mgr. Danica Füzesiová


PK anglického jazyka: Mgr. Sandra Mrázová


PK cudzích jazykov: Mgr. Ivana Takáčová. M.A., Phd.


PK matematiky a informatiky: Mgr. Zuzana Oravcová


PK spoločenskovedných predmetov: PaedDr. Iveta Prezbruchá


PK prírodovedných predmetov: Mgr. Hedviga Turčeková


PK výchovných predmetov: Mgr. Emil Sova

 

 


ODKAZY

Nájdete nás aj naAktivity:
EGJAK TelegraphČipová revalidácia Preukazu ISIC EURO26

Zber druhotných surovín na našej škole


Na stiahnutie
tlačivá


Z obedov sa možno odhlásiť aj elektronicky na adrese jedalen@egjak.com.   
© 2009-2015 gjak.sk
designed by -jk-