Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského


Slovensky  English  Deutsch  Francais

  

Predmetové komisie

 

Vedúci učitelia predmetových komisií:

Duchovný správca: Mgr. František Korečko


Výchovná poradkyňa: Ing. Viera Piovarčíová


Koordinátor prevencie: Mgr. Ľudovít Rozner


Koordinátorka environmentálnej výchovy: RNDr. Hedviga Turčeková


PK evanjelického a.v. náboženstva: Mgr. František Korečko


PK slovenského jazyka a literatúry: Mgr. Danica Füzesiová


PK anglického jazyka: Mgr. Sandra Mrázová


PK cudzích jazykov: Mgr. Mária Birnsteinová


PK matematiky a informatiky: Mgr. Zuzana Oravcová


PK spoločenskovedných predmetov: PaedDr. Iveta Prezbruchá


PK prírodovedných predmetov: RNDr. Monika Baronová


PK výchovných predmetov: Mgr. Emil Sova

 

 


ODKAZY


AKTUÁLNE
   
© 2009-2015 gjak.sk
designed by -jk-