Slovensky  English  Deutsch  Francais

 

Vážení rodičia, žiaci – stravníci v našej školskej jedálni,

od 1.10.2019 sa mení cena za stravnú jednotku:
  • žiaci triedy príma – tercia: 1,40 €
  • žiaci kvarta – oktáva, žiaci 5-ročného štúdia: 1,50 €

Tí, ktorí platia trvalým príkazom za stravu, mesačný poplatok ostáva nezmenený:
  • žiaci triedy príma – tercia: 27 €
  • žiaci kvarta – oktáva, žiaci 5-ročného štúdia: 30 €

Odhlasovanie z obedov je možné len jeden deň vopred. Vo veľmi závažných prípadoch je možné odhlásiť sa aj v daný deň do 7.45.

Stravné je potrebné vyplatiť do 10-teho kalendárneho dňa v danom mesiaci na číslo účtu: SK83 5200 0000 0000 0302 8260; VS: každý študent dostáva pri nástupe do školy prihlasovacie údaje do školskej jedálne súčasťou, ktorých je aj variabilný symbol a počas celého štúdia sa nemení; do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje.

 

 


ODKAZY

Nájdete nás aj naAktivity:
EGJAK TelegraphČipová revalidácia Preukazu ISIC EURO26

Zber druhotných surovín na našej škole


Na stiahnutie
tlačivá


Z obedov sa možno odhlásiť aj elektronicky na adrese jedalen@egjak.com.   
© 2009-2015 gjak.sk
designed by -jk-