Slovensky  English  Deutsch  Francais

  

Informácie pre prijatých uchádzačov v školskom roku 2020/2021

 

Vážení rodičia,


Vaše dieťa bolo prijaté na 5-ročné alebo 8-ročné štúdium na našom gymnáziu v školskom roku 2020/2021. Z uvedeného dôvodu Vás žiadame o vyplnenie nasledovných formulárov, ktoré je potrebné doručiť osobne alebo poštou na našu školu do 30. 6. 2020 .
Zároveň Vás žiadame o úhradu nasledovných poplatkov, súvisiacich so štúdiom na našej škole, najneskôr

do 31. 8. 2020:


 • Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
   Suma: 120 €
   IBAN: SK22 5200 0000 0000 0762 6188
   VS: 20202021
   KS: 0308
   Do správy pre prijímateľa uviesť meno žiaka a 1.roč.

 • Prenájom šatňovej skrinky na celé obdobie štúdia
   Suma:
    5-ročné štúdium: 16,50 €
    8-ročné štúdium: 26,40 €
   IBAN: SK22 5200 0000 0000 0762 6188
   VS: 20202021
   KS: 0308
   Do správy pre prijímateľa uviesť meno žiaka a 1.roč.

 

 


ODKAZY

AKTUÁLNEČipová revalidácia Preukazu ISIC EURO26

Zber druhotných surovín na našej škole


Na stiahnutie
tlačivá


Z obedov sa možno odhlásiť aj elektronicky na adrese jedalen@egjak.com.   
© 2009-2015 gjak.sk
designed by -jk-