Slovensky  English  Deutsch  Francais

 


.Dobročinnosť EG JAKProjekt "Dobročinnosť EG JAK" podporuje v žiakoch vedomie užitočnosti pomoci a angažovanosti v prospech iných (ľudí, zvierat, prírody).

 

Zámerom výchovných predmetov školy je okrem iného rozvíjať v žiakoch schopnosť vnímať potreby svojho okolia (starí ľudia, chorí ľudia, deti, zvieratá, príroda a životné prostredie, marginalizované skupiny), ktoré žiak považuje za osobné dôležité, a v spoločnosti sa im nevenuje požadovaná pozornosť. Žiak zároveň pomáha vlastnou dobročinnou prácou a učí sa vidieť hodnotu nezištnej finančne nehonorovanej pomoci.

 

Projekt je určený žiakom stredoškolského veku (Kvinta - Oktáva, 1. - 5. ročník).

 

Ako definujeme Dobročinnosť EG JAK

Dobročinnosť žiaka je definovaná ako práca žiaka v jeho voľnom čase. Jej charakter si žiak sám volí na základe spoločenských potrieb a užitočnosti, ktorú danej pomoci prikladá. Počas školského roka žiak odpracuje 10 hodín. Za prácu žiak nedostáva mzdu.

 

Prečítajte si Pravidlá dobročinnosti EG JAK.

 

Ako na to?

  1. Na začiatku školského roka žiak nájde inštitúciu, ktorej chce pomôcť svojou dobročinnosťou.
  2. Do 30. septembra žiak vyplní elektronický formulár (eFormulár dobročinnosti EG JAK 2017/18), ktorým sa zaviaže k práci v konkrétnej organizácii.
  3. Pred polročným hodnotením (do 15. januára) predmetu EVN/NAB má žiak na vyučovacej hodine 1 fotografiou a 5 vetami priblížiť spolužiakom charakter svojej dobročinnosti.
  4. Do 30. mája žiak odovzdá inštitúciou potvrdený doklad o dobročinnosti svojmu učiteľovi EVN/NAB. (Formulár dokladu: Potvrdenie organizácie o dobročinnosti)

Účasť v projekte je podmienkou klasifikácie predmetu NAB/EVN.

 

Nezabudni

  1. Pravidlá dobročinnosti EG JAK.
  2. eFormulár dobročinnosti EG JAK 2017/18
  3. Potvrdenie organizácie o dobročinnosti

 

 


ODKAZY
AKTUÁLNE

Kritériá na prijatie
Nájdete nás aj naAktivity:
EGJAK TelegraphČipová revalidácia Preukazu ISIC EURO26

Zber druhotných surovín na našej škole


Na stiahnutie
tlačivá


Z obedov sa možno odhlásiť aj elektronicky na adrese jedalen@egjak.com.   
© 2009-2015 gjak.sk
designed by -jk-