Slovensky  English  Deutsch  Francais

 Slobodné, avšak nie svojvoľné chce mať Pán dietky svoje, preto ich svojím poriadkom ohradil.

Jan Amos Komenský

 

>>>>> Zber druhotných surovín <<<<<


..Použitá fotografia: Archív Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Dňa 4. apríla 2017 sa v Historickej aule UPJŠ uskutočnilo ocenenie víťazov predmetových olympiád a postupových súťaží kategórie A Košického kraja v aktuálnom školskom roku. Ocenenia a diplomy im slávnostne odovzdal dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. a Mgr. Viktória Rozsypalová z odboru školstva Okresného úradu Košice. Z našej školy boli ocenenými Ivan Grega (V.B) za prvé miesto vo Fyzikálnej olympiáde, Peter Poláček (V.B) za druhé a Miroslav Kassay (IV.A) za tretie miesto v Biologickej olympiáde. Od pána dekana PF UPJŠ prijali ocenenie aj naše pani učiteľky, RNDr. Monika Baronová a RNDr. Gabriela Podracká, ktoré prispeli k víťaznému umiestneniu našich študentov.

 

 


ODKAZY


AKTUÁLNE

   
© 2009-2015 gjak.sk
designed by -jk-