Slovensky  English  Deutsch  Francais

 Slobodné, avšak nie svojvoľné chce mať Pán dietky svoje, preto ich svojím poriadkom ohradil.

Jan Amos Komenský

 >>>>>Rodičovské združenie sa uskutoční dňa 4.6.2018 od 15:00 do 17:00 v kmeňových triedach.<<<<<
>>>>>Rada rodičov sa počas tohto popoludnia neuskutoční. <<<<<
>>>>>Združenie rodičov bude mať informatívny charakter. <<<<<
>>>>>Triedni učitelia budú v uvedenom čaše k dispozícii v jednotlivých triedach a <<<<<
>>>>>ostatní vyučujúci budú v zborovni a v kabinete. <<<<< 

 


ODKAZY


AKTUÁLNE
   
© 2009-2015 gjak.sk
designed by -jk-