Slovensky  English  Deutsch  Francais

 Slobodné, avšak nie svojvoľné chce mať Pán dietky svoje, preto ich svojím poriadkom ohradil.

Jan Amos Komenský

 


>>>>> Deň otvorených dverí sa uskutoční 27.11.2015 v čase 12.00 - 17.00. <<<<<


 

 

Žiak Ivan Grega bol prijatý pánom riaditeľom po úspešnej reprezentácii školy na Festivale vedy a techniky Amavet, na ktorej získal prestížne ocenenie - účasť na Intel ISEF 2016 vo Phoenixe (Arizona, USA). Na projekte spolupracoval s doc. RNDr. Adrianou Zeleňákovou, PhD. z Ústavu fyzikálnych vied Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

 

 


ODKAZY


AKTUÁLNE

   
© 2009-2015 gjak.sk
designed by -jk-