Slovensky  English  Deutsch  Francais

 Slobodné, avšak nie svojvoľné chce mať Pán dietky svoje, preto ich svojím poriadkom ohradil.

Jan Amos Komenský

 


 

 
Letný camp pre prvákov - Mníchovský Potok pri Bardejove

 

 


ODKAZY

AKTUÁLNE
Hľadáme učiteĺa matematiky v anglickom jazyku.

Príspevok na ZR je možné uhrádzať len osobne triednemu učiteľovi.

Školné je možné uhrádzať na účet číslo 7626188/5200, VS:20142015.
Do správy pre prijímateľa uveďte meno, priezvisko a triedu žiaka.


Nájdete nás aj na
facebooku


Na stiahnutie
tlačivá


Videokonferencia s partnerskou školou St.Hilda's Liverpool v predmete biologia


Z obedov sa možno odhlásiť aj elektronicky na adrese jedalen@gjak.edu.sk