Slovensky  English  Deutsch  Francais

 Slobodné, avšak nie svojvoľné chce mať Pán dietky svoje, preto ich svojím poriadkom ohradil.

Jan Amos Komenský

 Uchádzač o 5-ročné a 8-ročné štúdium na našej škole, podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú práve navštevuje, do 20.februára 2016 v zmysle Školského zákona (§ 63 zákona 245/2008 Z.z.).


V košickom denníku, dňa 29.1.2016, vyšiel krátky článok o konferencii TEDxYouth@EGJAK.(košice:dnes)
 

Prednášajúci na konferencii TEDxYouth@EGJAK s organizátormi, Žiackou školskou radou pri EGJAK.

 

 


ODKAZY


AKTUÁLNE

   
© 2009-2015 gjak.sk
designed by -jk-