Slovensky  English  Deutsch  Francais

 Slobodné, avšak nie svojvoľné chce mať Pán dietky svoje, preto ich svojím poriadkom ohradil.

Jan Amos Komenský

 

Oznamujeme, že všetky záležitosti na sekretariáte a hospodárskom úseku školy je možné vybaviť
v pracovných dňoch do 22.7.2016 a od 22.8.2016 v čase do 8.00 - 14.00.


>>>>> Informácie k revalidácii ISIC kariet a k zakúpeniu známky <<<<<


Slávnostné otvorenie školského roka 2016/17 bude dňa 5.septembra 2016 o 9,00 hod. v Evanjelickom kostole a.v. na Mlynskej ulici.

 


Príjemné prežitie letných prázdnin Vám želajú zamestnanci
Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského

 

 


ODKAZY


AKTUÁLNE

   
© 2009-2015 gjak.sk
designed by -jk-