Slovensky  English  Deutsch  Francais

 Slobodné, avšak nie svojvoľné chce mať Pán dietky svoje, preto ich svojím poriadkom ohradil.

Jan Amos Komenský

 >>>>>Rodičovské združenie sa uskutoční dňa 19.11.2019 o 16.30 hod. v kmeňových triedach.<<<<<
>>>>> Stretnutie triednych dôverníkov sa uskutoční o 16.00 hod. v riaditeľni školy. <<<<<Naša škola privítala zástupcov ELCA, organizácie z USA, ktorá nám každoročne zabezpečuje našich milých amerických lektorov. Navštívil nás Rev. Viking Dietrich, regionálny zástupca ELCA pre strednú Európu, stredný Východ a severnú Afriku, p. Naomi Sveholm a Rev. Kyle Svennungsen z Evanjelického lýcea v Bratislave, p. Tymika Wesley, docentka Luteránskej univerzity v Kalifornii a p. David Wunsch, riaditeľ pre operácie a programy svetovej misie ELCA so sídlom v Chicagu. Bolo to veľmi milé stretnutie, na ktorom sme sa poďakovali za ich službu, ktorou sa podieľajú na úspechoch našich žiakov.
Naša žiačka Alexandra Mižíková (vľavo) súťažila na Medzinárodnej biologickej olympiáde v dňoch 14.-21. júla 2019 v maďarskom Szegede spolu s 285 študentami sveta. Blahoželáme k úspešnému riešeniu a ďakujeme za reprezentáciu školy a Slovenska na svetovej úrovni.

 

 


ODKAZY
AKTUÁLNEČipová revalidácia Preukazu ISIC EURO26

Zber druhotných surovín na našej škole


Na stiahnutie
tlačivá


Z obedov sa možno odhlásiť aj elektronicky na adrese jedalen@egjak.com.   
© 2009-2015 gjak.sk
designed by -jk-