Slovensky  English  Deutsch  Francais

 Slobodné, avšak nie svojvoľné chce mať Pán dietky svoje, preto ich svojím poriadkom ohradil.

Jan Amos Komenský

 

Výsledky z EČ a PFIČ MS z ANJ C1 sú pre našich minuloročných absolventov k dispozícii u pani zástupkyne RNDr. I. Vargovej. Prosíme, aby pani zástupkyňu kontaktovali emailom, resp. telefonicky.
V prípade, že absolventi majú záujem nahliadnuť do PFIČ MS z ANJ C1, môžu tak urobiť v riaditeľni školy>>>>> Zoznam ponúkaných krúžkov 2020/2021 (pdf) <<<<<>>>>> Informácie - otvorenie školského roka 2020/2021 (pdf) <<<<<


>>>>> Základné informácie k ochoreniu Covid-19 (pdf) <<<<<


>>>>> Pokyny COVID–19 - September 2020 (pdf) <<<<<


>>>>> Zdravotný dotazník (pdf) <<<<<


>>>>> Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (pdf) <<<<<
Úvodný kemp pre prímanov - august 2019Úvodný kemp pre prvákov päťročného štúdia


 

 


ODKAZY

Nájdete nás aj naAktivity:
EGJAK TelegraphČipová revalidácia Preukazu ISIC EURO26

Zber druhotných surovín na našej škole


Na stiahnutie
tlačivá


Z obedov sa možno odhlásiť aj elektronicky na adrese jedalen@egjak.com.   
© 2009-2015 gjak.sk
designed by -jk-