Slovensky  English  Deutsch  Francais

 Slobodné, avšak nie svojvoľné chce mať Pán dietky svoje, preto ich svojím poriadkom ohradil.

Jan Amos Komenský

 


>>>>>Rodičovské združenie sa uskutoční dňa 27.9.2016 o 16.30<<<<<
>>>>>so začiatkom na dolnej chodbe a pokračovaním v triedach.<<<<<


>>>>> Ponuka záujmových krúžkov v školskom roku 2016/2017 <<<<<

 


Príjemný začiatok šk. roka 2016/2017 Vám želajú zamestnanci
Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského

 

 


ODKAZY


AKTUÁLNE

   
© 2009-2015 gjak.sk
designed by -jk-